Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
16/06/2004 - 18/06/2004
1. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Преходното правителство на Афганистан относно безвъзмездно предоставяне на въоръжение, бойни припаси и материални средства (Вносител: Министерски съвет; 17.5.2004 г.).

2. Проект за решение за разрешаване пребиваването на военен контингент от САЩ с личното си оръжие и техника на територията на Република България за участие в учението “BULWARK 04” (Вносител: Министерски съвет; 1.6.2004 г.).

3. Законопроект за ратифициране на Споразумението за поддръжка на учение между правителството на Република България и Командващия Европейското командване на Американската армия и Седма армия относно учението “BULWARK 04” на територията на Република България (Вносител: Министерски съвет; 1.6.2004 г.).

4. Проект за решение за вземане на акт от Конвенция № 185 от 2003 г. за националните удостоверения за самоличност на моряците (ревизирана), приета на 91-ата сесия на Международната конференция на труда (19 юни 2003 г.) (Вносител: Министерски съвет; 23.3.2004 г.).

5. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и Организацията за образование, наука и култура на ООН - ЮНЕСКО, за проект “Консервация на паметници в резервата “Старинен Пловдив” (Вносител: Министерски съвет; 4.5.2004 г.).

6. Законопроект за ратифициране на измененията в чл. 24 и 25 от Устава на Световната здравна организация (Вносител: Министерски съвет; 6.4.2004 г.).

7. Законопроект за ратифициране на Конвенция № 50 на Съвета на Европа за разработване на Европейската фармакопея от 22 юли 1964 г., допълнена с Протокол № 134 от 1 ноември 1992 г. (Вносител: Министерски съвет; 30.3.2004 г.).

8. Законопроект за ратифициране на Споразумението за дарение между Министерството на здравеопазването на Република България и Министерството на здравеопазването и социалните грижи на Република Гърция (Вносител: Министерски съвет; 3.5.2004 г.).

9. Законопроект за ратифициране на Договора между правителството на Република България и правителството на Република Сингапур за взаимно насърчаване и защита на инвестициите (Вносител: Министерски съвет; 6.4.2004 г.).

10. Доклад на Временната анкетна комисия за проверка дейността по закупуване, съхраняване, обмен и продажби на хлебно и фуражно зърно на Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси” и проверка на дейностите по контрола на наличните запаси на зърно от страна на държавните органи (Вносител: Временната анкетна комисия за проверка дейността по закупуване, съхраняване, обмен и продажби на хлебно и фуражно зърно на Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси” и проверка на дейностите по контрола на наличните запаси на зърно от страна на държавните органи; 21.5.2004 г.), Мотиви за особено мнение към Доклада на Временната анкетна комисия (Вносители: Владислав Костов, Росица Тоткова, Венцислав Върбанов, Моньо Христов и Димитър Стефанов - членове на Временната анкетна комисия за проверка дейността по закупуване, съхраняване, обмен и продажби на хлебно и фуражно зърно на Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси” и проверка на дейностите по контрола на наличните запаси на зърно от страна на държавните органи; 28.5.2004 г.) и Проект за решение по доклада на Временната анкетна комисия за проверка дейността по закупуване, съхраняване, обмен и продажби на хлебно и фуражно зърно на Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси” и проверка на дейностите по контрола на наличните запаси на зърно от страна на държавните органи (Вносител: Временната анкетна комисия за проверка дейността по закупуване, съхраняване, обмен и продажби на хлебно и фуражно зърно на Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси” и проверка на дейностите по контрола на наличните запаси на зърно от страна на държавните органи; 21.5.2004 г.).

11. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за семейните помощи за деца (Вносители: Емилия Масларова, Петър Димитров и Кръстьо Петков, 30.10.2002 г.; Росица Тоткова и група народни представители, 14.11.2002 г.; Атанас Василев и Валери Цеков, 3.2.2004 г.; Емилия Масларова и Атанаска Тенева-Ганева, 12.3.2004 г.; Весела Драганова и група народни представители, 14.4.2004 г.).

12. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (Вносители: Нонка Матова и Николай Бучков, 19.12.2003 г.; Марина Дикова и група народни представители, 27.4.2004 г.).

13. Второ четене на законопроекта за генетично модифицираните организми - продължение.

14. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия (Приет на първо четене на 27.4.2004 г.).

15. Доклад за дейността на Комисията за борба с корупцията за периода м. ноември 2002 - 2003 г.

16. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за малките и средните предприятия - продължение.

17. Второ четене на законопроекта за здравето - продължение.

18. Първо четене на законопроекта за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство (Вносител: Министерски съвет; 16.3.2004 г.).

19. Второ четене на законопроекта за изменение на Закона за изпълнение на наказанията (Приет на първо четене на 5.2.2004 г.).

20. Първо четене на законопроекта за защита срещу домашното насилие (Вносители: Марина Дикова и група народни представители; 17.4.2003 г.).

21. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Националния дарителски фонд “13 века България” (Вносител: Министерски съвет; 29.12.2003 г.).

22. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация (Вносители: Йордан Бакалов, Иво Цанев и Николай Чуканов; 14.6.2002 г.).

23. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за допитване до народа (Приети на първо четене на 16.10.2003 г.).

24. Парламентарен контрол.

На осн. чл. 40, ал. 5, след редовната почивка по време на пленарното заседание на 16 юни 2004 г.: Проект за декларация във връзка с приключване на преговорите по присъединяването на Република България към Европейския съюз.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни заседания