Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
09/06/2004 - 11/06/2004
1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (Приет на първо четене на 13.5.2004 г.).

2. Второ четене на законопроекта за генетично модифицираните организми (Приет на първо четене на 12.2.2004 г.).

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за паметниците на културата и музеите (Приет на първо четене на 3.6.2004 г.).

4. Второ четене на законопроекта за адвокатурата (Приети на първо четене на 27.2.2004 г.).

5. Второ четене на законопроекта за здравето - продължение.

6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за малките и средните предприятия - продължение.

7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване (Приет на първо четене на 21.4.2004 г.).

8. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (Вносители: Нонка Матова и Николай Бучков, 19.12.2003 г.; Марина Дикова и група народни представители, 27.4.2004 г.).

9. Първо четене на законопроекта за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство (Вносител: Министерски съвет; 16.3.2004 г.).

10. Второ четене на законопроекта за изменение на Закона за изпълнение на наказанията (Приет на първо четене на 5.2.2004 г.).

11. Първо четене на законопроекта за защита срещу домашното насилие (Вносители: Марина Дикова и група народни представители; 17.4.2003 г.).

12. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Националния дарителски фонд "13 века България" (Вносител: Министерски съвет; 29.12.2003 г.).

13. Проект за решение за вземане на акт от Конвенция № 185 от 2003 г. за националните удостоверения за самоличност на моряците (ревизирана), приета на 91-ата сесия на Международ-ната конференция на труда (19 юни 2003 г.) (Вносител: Министерски съвет; 23.3.2004 г.).

14. Законопроект за ратифициране на измененията в чл. 24 и 25 от Устава на Световната здравна организация (Вносител: Министерски съвет; 6.4.2004 г.).

15. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и Организацията за образование, наука и култура на ООН - ЮНЕСКО, за проект "Консервация на паметници в резервата "Старинен Пловдив" (Вносител: Министерски съвет; 4.5.2004 г.).

16. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Преходното правителство на Афганистан относно безвъзмездно предоставяне на въоръжение, бойни припаси и материални средства (Вносител: Министерски съвет; 17.5.2004 г.).

17. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни заседания