Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
02/06/2004 - 04/06/2004
Предложения по чл. 40, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:

 • от Парламентарната група на Обединените демократични сили:

- Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация (Вносители: Йордан Бакалов, Иво Цанев и Николай Чуканов; 14.6.2002 г.).

 • от Парламентарната група на Движението за права и свободи:

- Второ четене на законопроекта за здравето - продължение.

 • от Парламентарната група на Съюза на демократичните сили:
Няма постъпило предложение.
 • от Парламентарната група "Новото време":
Няма постъпило предложение.
 • от Парламентарната група на "Народен съюз":
Няма постъпило предложение.
 • от Парламентарната група на Национално движение Симеон Втори:
Няма постъпило предложение.

 • от Парламентарната група на Коалиция за България:
Няма постъпило предложение
1. Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия за проучване на данните, свързани с трагичната катастрофа в р. Лим (Вносители: Мариана Костадинова и група народни представители; 5.5.2004 г.) - продължение.

2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Приет на първо четене на 12.3.2004 г.).

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване (Приет на първо четене на 17.3.2004 г.).

4. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за паметниците на културата и музеите (Вносители: Даринка Станчева и група народни представители; 23.4.2004 г.).

5. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (Вносители: Нонка Матова и Николай Бучков, 19.12.2003 г.; Марина Дикова и група народни представители, 27.4.2004 г.).

6. Първо четене на законопроекта за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство (Вносител: Министерски съвет; 16.3.2004 г.).

7. Второ четене на законопроекта за изменение на Закона за изпълнение на наказанията (Приет на първо четене на 5.2.2004 г.).

8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за малките и средните предприятия - продължение.

9. Първо четене на законопроекта за защита срещу домашното насилие (Вносители: Марина Дикова и група народни представители; 17.4.2003 г.).

10. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Националния дарителски фонд "13 века България" (Вносител: Министерски съвет; 29.12.2003 г.).

11. Проект за решение за вземане на акт от Конвенция № 185 от 2003 г. за националните удостоверения за самоличност на моряците (ревизирана), приета на 91-ата сесия на Международната конференция на труда (19 юни 2003 г.) (Вносител: Министерски съвет; 23.3.2004 г.).

12. Законопроект за ратифициране на измененията в чл. 24 и 25 от Устава на Световната здравна организация (Вносител: Министерски съвет; 6.4.2004 г.).

13. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и Организацията за образование, наука и култура на ООН - ЮНЕСКО, за проект "Консервация на паметници в резервата "Старинен Пловдив" (Вносител: Министерски съвет; 4.5.2004 г.).

14. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Преходното правителство на Афганистан относно безвъзмездно предоставяне на въоръжение, бойни припаси и материални средства (Вносител: Министерски съвет; 17.5.2004 г.).

15. Парламентарен контрол:

 • Разисквания по питането на народните представители Анели Чобанова и Румяна Георгиева към заместник министър-председателя и министър на икономиката Лидия Шулева относно продажбата на пакет акции на параходство "Българско речно плаване" ЕАД - Русе, съставляващ 29.95 % от капитала на дружеството на фондовата борса без наличие на приета от Министерския съвет и одобрена от Народното събрание стратегия за приватизация на дружеството.

 • Отговори на актуални въпроси и питания.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

  Последни заседания