Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
28/04/2004 - 30/04/2004
1. Прекратяване пълномощията на народен представител.

2. Проект за решение за промени в състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (Вносител: Станимир Илчев; 27.4.2004 г.).

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за туризма - продължение.

4. Проект за решение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на заемно споразумение за втори програмен заем за преструктуриране между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (Вносител: Министерски съвет; 13.4.2004 г.).

5. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (Вносители: Димитър Пейчев и група народни представители, 24.6.2003 г.; Васил Калинов, 10.11.2003 г.).

6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за народната просвета (Приет на първо четене на 21.4.2004 г.).

7. Първо четене на законопроекта за опазване на обществения ред и мерките срещу противообществени прояви, извършени преди, по време и след провеждането на спортни мероприятия (Вносител: Министерски съвет; 6.8.2003 г.).

8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (Приет на първо четене на 14.11.2003 г.)

9. Първо четене на законопроекта за медиацията (Вносител: Министерски съвет; 16.2.2004 г.).

10. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България (Вносител: Министерски съвет; 30.3.2004 г.).

11. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия





    Последни заседания