Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
27/04/2004
Извънредно пленарно заседание - вторник, 14 часа

1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (Приети на първо четене на 11.2.2004 г.).

2. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия (Вносители: Пламен Моллов и Расим Муса; 19.3.2004 г.).

3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (Вносител: Министерски съвет; 17.09.2003 г.).

4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Сметната палата (Приети на първо четене на 25.09.2004 г.).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни заседания