Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
21/04/2004 - 23/04/2004
1. Законопроект за ратифициране на Анекса за изменение на Меморандума за разбирателство за създаване на Национален фонд между правителството на Република България и Европейската комисия (Вносител: Министерски съвет; 2.3.2004 г.).

2. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство за използване на Националния фонд за целите на ИСПА между правителството на Република България и Европейската общност и на анекса за неговото изменение (Вносител: Министерски съвет; 2.3.2004 г.).

3. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Агенцията за ядрено регулиране на Република България и Института за енергийни технологии - Норвегия, за присъединяване към проекта за реактора Халден на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (Вносител: Министерски съвет; 1.3.2004 г.).

4. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за народната просвета (Вносители: Любен Корнезов, 3.7.2003 г.; Лютви Местан, Татяна Калканова и Снежана Гроздилова, 13.4.2004 г.).

5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване (Вносител: Министерски съвет; 24.9.2003 г.).

6. Второ четене на законопроекта за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (Приет на първо четене на 5.11.2003 г.) - продължение.

7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чуждестранните инвестиции (Приети на първо четене на 28.11.2003 г.).

8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (Приети на първо четене на 11.2.2004 г.).

9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия (Вносители: Пламен Моллов и Расим Муса; 19.3.2004 г.).

10. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация (Приет на първо четене на 29.10.2003 г.).

11. Първо четене на законопроекта за медиацията (Вносител: Министерски съвет; 16.2.2004 г.).

12. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България (Вносител: Министерски съвет; 30.3.2004 г.).

13. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни заседания