Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
25/06/2003 - 27/06/2003
1. Законопроект за ратифициране на Финансовия меморандум между правителството на Република България и Европейската комисия "Програма за трансгранично сътрудничество между България и Гърция 2002" (Вносител: Министерски съвет; 3.6.2003 г.).

2. Законопроект за ратифициране на Финансовия меморандум между правителството на Република България и Европейската комисия "Програма за трансгранично сътрудничество между България и Румъния 2002" (Вносител: Министерски съвет; 3.6.2003 г.).

3. Законопроект за ратифициране на Договора за финансиране и проекти между Кредитанщалт фюр Видерауфбау - Франкфурт на Майн, и Република България и Прокредитбанк за насърчаване на микро-, малки и средни предприятия (Вносител: Министерски съвет; 9.6.2003 г.).

4. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България за участие на Република България в програмата на Европейската общност "Фискалис 2003-2007" (Вносител: Министерски съвет; 9.6.2003 г.).

5. Проект за решение за разрешаване изпращането на представителен взвод от Българската армия в Румъния за участие в церемонията по преместването на постоянния щаб на бригадата "Югоизточна Европа" (Вносител: Министерски съвет; 10.6.2003 г.).

6. Проект за решение за разрешаване изпращането на военен кораб от Българската армия в Република Турция за участие в учението в духа на Партньорство за мир "ЧЕРНОМОРСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2003" (Вносител: Министерски съвет; 10.6.2003 г.).

7. Отчет за изпълнението на бюджета на Народното събрание за 2002 г. и за изпълнението на бюджета на "Държавен вестник" за 2002 г.

8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за задължително обществено осигуряване - продължение.

9. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за местните избори (Вносители: Ремзи Осман и Четин Казак, 2.4.2003 г.; Сергей Станишев и група народни представители, 11.4.2003 г.; Младен Червеняков, 22.5.2003 г.; Екатерина Михайлова и група народни представители, 6.6.2003 г.; Анастасия Димитрова-Мозер и група народни представители, 18.6.2003 г.; Владимир Дончев и група народни представители, 20.6.2003 г.).

10. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация (Вносители: Сергей Станишев и група народни представители, 11.4.2003 г.; Ремзи Осман, 27.5.2003 г.; Марина Дикова и група народни представители, 27.5.2003 г.; Екатерина Михайлова и група народни представители, 6.6.2003 г.; Анастасия Димитрова-Мозер и група народни представители, 18.6.2003 г.; Владимир Дончев и група народни представители, 20.6.2003 г.).

11. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители (Вносители: Владимир Дончев и група народни представители; 20.6.2003 г.).

12. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за административно-териториалното устройство на Република България (Вносители: Анастасия Димитрова-Мозер и група народни представители, 18.6.2003 г.; Владимир Дончев и група народни представители, 20.6.2003 г).

13. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (Приет на първо четене на 14.2.2003 г.).

14. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите (Вносител: Министерски съвет; 10.5.2003 г.).

15. Първо четене на законопроекта за предотвратяване на дискриминацията (Вносител: Министерския съвет; 16.9.2002 г.) и на законопроекта за защита срещу дискриминацията (Вносители: Кирил Милчев и група народни представители; 21.5.2003 г.).

16. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за общинските бюджети (Вносител: Министерски съвет; 7.4.2003 г.).

17. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите (Вносител: Министерски съвет; 30.5.2003 г.).

18. Стратегия за приватизация на електроразпределителните дружества в Република България (Вносител: Министерски съвет; 11.6.2003 г.).

19. Парламентарен контрол (чл. 88, ал. 1 от ПОДНС).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни заседания