Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
18/06/2003 - 20/06/2003
1. Законопроект за ратифициране на Протокола между правителството на Република България и правителството на Руската федерация към Договора между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за насърчаване и взаимна защита на инвестициите (Вносител: Министерски съвет; 3.6.2003 г.).

2. Законопроект за ратифициране на Споразумението за сътрудничество между правителството на Република България и Европейския институт за публична администрация (ЕИПА) (Вносител: Министерски съвет; 12.5.2003 г.).

3. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България за участие на Република България в програмата на Общността "Насърчителни мерки на Общността в сферата на заетостта" (Вносител: Министерски съвет; 3.6.2003 г.).

4. Проект за решение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на Изменение № 1 към Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (Проект "България - Транзитни пътища III") (Вносител: Министерски съвет; 24.4.2003 г.).

5. Второ четене на законопроекта за уреждане на някои права на лицата, които са били президенти на Република България (Приет на първо четене на 6.3.2003 г.).

6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност (Вносител: Министерски съвет; 2.1.2003 г.).

7. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите (Вносител: Министерски съвет; 10.5.2003 г.).

8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Валутния закон (Приет на първо четене на 12.3.2003 г.) - продължение.

9. Второ четене на законопроекта за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2003 г. (Приет на първо четене на 6.6.2003 г.).

10. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за задължително обществено осигуряване - продължение.

11. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за общинските бюджети (Вносител: Министерски съвет; 7.4.2003 г.).

12. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите (Вносител: Министерски съвет; 30.5.2003 г.).

13. Първо четене на законопроекта за енергетиката (Вносител: Министерски съвет; 21.5.2003 г.).

14. Парламентарен контрол (чл. 88, ал. 1 от ПОДНС).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни заседания