Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
11/06/2003 - 13/06/2003
1. Проект за решение за разрешаване изпращането на контингент от Българската армия в Република Хърватия за участие в учението на НАТО по Партньорство за мир "КООПЕРАТИВ ИНГЕЙДЖМЪНТ 2003" (Вносител: Министерски съвет; 26.5.2003 г.).

2. Проект за решение за разрешаване изпращането на български военен кораб с щатното му въоръжение извън територията на страната и за разрешаване пребиваването на чуждестранни военни кораби с щатното им въоръжение в морските пространства на Република България и във военноморска база Атия във връзка с третото активиране на Оперативната група за военноморско сътрудничество в Черно море (Вносител: Министерски съвет; 26.5.2003 г.).

3. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за сътрудничество и обмен на информация по въпросите, свързани със спазването на данъчното законодателство (Вносител: Министерски съвет; 22.4.2003 г.).

4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (Приет на първо четене на 6.6.2003 г.).

5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Търговския закон - част втора.

6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съхранение и търговия със зърно (Приет на първо четене на 7.5.2003 г.) - продължение.

7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Валутния закон (Приет на първо четене на 12.3.2003 г.).

8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Семейния кодекс (Приет на първо четене на 21.2.2003 г.).

9. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост (Приет на първо четене на 11.4.2003 г.).

10. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за общинските бюджети (Вносител: Министерски съвет; 7.4.2003 г.).

11. Парламентарен контрол (чл. 88, ал. 1 от ПОДНС).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни заседания