Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
04/06/2003 - 06/06/2003
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЧЛ. 40, АЛ. 7 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

· ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ:
Второ четене на законопроекта за административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (Приет на първо четене на 27.3.2003 г.).

· ОТ ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ НА ОБЕДИНЕНИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ:
Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (Вносители: Димитър Абаджиев и група народни представители; 20.12.2002 г.).

· ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ:
Проект за решение за възлагане на Министерския съвет на Република България за извършване на актуализация на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2003 г. (Вносители: Пламен Кенаров и група народни представители; 28.3.2003 г.).

· ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ:
Няма постъпило предложение.

· ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО:
Няма постъпило предложение.

1. Законопроект за ратифициране на Европейската конвенция за законова защита на услуги, базирани на или представляващи условен достъп (Вносител: Министерски съвет; 2.4.2003 г.).

2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (Приет на първо четене на 21.12.2002 г.) - продължение.

3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване (Вносители: Йордан Мирчев и Мирослав Севлиевски; 27.2.2003 г.).

4. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2003 г. (Вносител: Министерски съвет; 10.5.2003 г.).

5. Второ четене на законопроекта за административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (Приет на първо четене на 27.3.2003 г.).

6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съхранение и търговия със зърно (Приет на първо четене на 7.5.2003 г.).

7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Търговския закон - част втора.

8. Парламентарен контрол (чл. 88, ал. 1 от ПОДНС).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни заседания