Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
04/12/2019 - 06/12/2019  1. Второ гласуване на Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. (Вносител: Министерски съвет, 31.10.2019 г. Приет на първо гласуване на 12.11.2019 г.) - продължение.
  2. Второ гласуване на Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г. (Вносител: Министерски съвет, 31.10.2019 г. Приет на първо гласуване на 13.11.2019 г.).
  3. Законопроект за ратифициране на Международен договор (LOA) BU-B-UCA „Лицензи и техническа поддръжка на системата за конструктивни симулации JCATS (Joint Conflict & Tactical Simulation), включващи лицензи за операционна система „Linux“, версия Red Hat Enterprise Linux (RHEL) и обучение за усвояване на новото оборудване“ (Вносител: Министерски съвет, 22.11.2019 г.) – точка първа за петък, 6 декември 2019 г.
  4. Законопроект за ратифициране на Договор за покупка и доставка между правителството на Република България и правителството на Държавата Нидерландия за закупуване на минен ловец „Мааслуис”, клас „Трипарти“, с бордови № М 856, и минен ловец „Хелевутслайс“, клас „Трипарти”, с бордови № М 859 (Вносител: Министерски съвет, 22.11.2019 г.) – точка втора за петък, 6 декември 2019 г.
  5. Законопроект за ратифициране на Гаранционното споразумение между Република България, като Гарант, и Европейската инвестиционна банка, като Бенефициер, във връзка с Договор за финансиране от 10 октомври 2019 г. между Европейската инвестиционна банка и „Български енергиен холдинг“ ЕАД за финансиране на проект „Междусистемна газова връзка Гърция-България“ (Вносител: Министерски съвет, 21.11.2019 г.) – точка трета за петък, 6 декември 2019 г.
  6. Парламентарен контрол, включващ: 6.1. Разисквания по питане от народния представител Антон Кутев към министъра на културата Боил Банов относно политиките на правителството за гарантиране свободата на словото в България; 6.2. Отговори на въпроси и питания.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни заседания