Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
27/11/2019 - 29/11/2019 1. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (Вносител: Министерски съвет, 12.8.2019 г.).
 2. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (Вносител: Министерски съвет, 14.11.2019 г.).
 3. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи (Вносител: Министерски съвет, 8.11.2019 г.).
 4. Второ гласуване на Законопроект за марките и географските означения (Вносител: Министерски съвет, 6.6.2019 г. Приет на първо гласуване на 27.6.2019 г.) - продължение.
 5. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти (Вносител: Министерски съвет, 15.11.2019 г.).
 6. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите (Вносител: Министерски съвет, 7.10.2019 г. Приет на първо гласуване на 14.11.2019 г.) – точка първа за четвъртък, 28 ноември 2019 г.
 7. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма (Вносител: Министерски съвет, 26.8.2019 г.) – точка втора за четвъртък, 28 ноември 2019 г.
 8. Законопроект за ратифициране на Споразумението за извършване на Преглед на инвестиционната политика на Република България между Република България, от една страна, и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), от друга страна (Вносител: Министерски съвет, 12.11.2019 г.).
 9. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (Вносител: Министерски съвет, 18.9.2019 г.) – точка първа за петък, 29 ноември 2019 г.
 10. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на Конвенцията по касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забраната на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване (Вносители: Милен Михов, Искрен Веселинов, Валери Симеонов, Валентин Радев, Константин Попов и Христиан Митев, 12.11.2019 г.) – точка втора за петък, 29 ноември 2019 г.
 11. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

  Последни заседания