Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
20/11/2019 - 22/11/2019 1. Освобождаване на член на Комисията за защита на личните данни (Подадено заявление за освобождаване от Цветелин Софрониев, 13.11.2019 г.).
 2. Проект на решение за избиране на заместник-председател на Народното събрание (Вносители: Валентин Касабов и Искрен Веселинов, 19.11.2019 г.).
 3. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (Вносител: Министерски съвет, 9.10.2019 г. Приет на първо гласуване на 6.11.2019 г.).
 4. Проекти на решения за промени в постоянни комисии (Вносители: Искрен Веселинов и Валентин Касабов, 26.09.2019 г., 14.11.2019 г., 20.11.2019 г.; Даниела Дариткова, 20.11.2019 г.; Драгомир Стойнев, 20.11.2019 г.).
 5. Проект на решение за изменение на Решение на Народното събрание за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствието на предоставената от Министерството на отбраната към НАТО информация, свързана с разходите за отбрана на България, съгласно класификацията и изискванията на НАТО (Вносител: Комисия по бюджет и финанси, 15.11.2019 г.).
 6. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (Вносител: Министерски съвет, 6.11.2019 г.).
 7. Второ гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (Общ проект изготвен от Комисията по правни въпроси, въз основа на приетите на първо гласуване на 29.5.2019 г. законопроекти с вносители: Иглика Събева, Анна Александрова, Мария Илиева и Димитър Лазаров, 12.4.2019 г.; Хамид Хамид, 18.4.2019 г.).
 8. Второ гласуване на Законопроект за марките и географските означения (Вносител: Министерски съвет, 6.6.2019 г. Приет на първо гласуване на 27.6.2019 г.).
 9. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма (Вносител: Министерски съвет, 26.8.2019 г.).
 10. Проект на решение за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията (Вносител: Министерски съвет, 4.11.2019 г.) – точка първа за петък, 22 ноември 2019 г.
 11. Проект на решение за удължаване срока на действие на Временната комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с прекъсване на излъчването на програма „Хоризонт“ на Българското национално радио, както и на твърденията за политически натиск върху ръководството и журналисти от БНР (Вносители: Тома Биков и група народни представители, 20.11.2019 г.) – точка втора за петък, 22 ноември 2019 г.
 12. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на управител на НЗОК

  Последни заседания