Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
13/11/2019 - 15/11/2019  1. Прекратяване пълномощията на народен представител (Подадена оставка от н. п. Атанас Стоянов, 12.11.2019 г.).
  2. Първо гласуване на Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г. (Вносител: Министерски съвет, 31.10.2019 г.).
  3. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление (Вносител: Министерски съвет, 5.8.2019 г. Приет на първо гласуване на 13.9.2019 г.) - продължение.
  4. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите (Вносител: Министерски съвет, 7.10.2019 г.).
  5. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (Вносител: Министерски съвет, 3.7.2019 г. Приет на първо гласуване на 25.7.2019 г.).
  6. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (Вносител: Министерски съвет, 12.8.2019 г.) – точка първа за петък, 15 ноември 2019 г.
  7. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на управител на НЗОК

    Последни заседания