Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
25/09/2019 - 27/09/2019 1. Първо гласуване на Законопроекти за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (Вносители: Корнелия Нинова и група народни представители, 2.9.2019 г.; Искрен Веселинов и група народни представители, 3.9.2019 г.; Веселин Марешки и група народни представители, 5.9.2019 г.).
 2. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Вносители: Анна Александрова и група народни представители, 5.9.2019 г.).
 3. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (Вносители: Валентин Николов и група народни представители, 19.6.2019 г. Приет на първо гласуване на 27.6.2019 г.).
 4. Второ гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (Вносители: Александър Сабанов и група народни представители, 13.12.2018 г. Приет на първо гласуване на 4.9.2019 г.)
 5. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти (Вносител: Министерски съвет, 2.9.2019 г.) – точка първа за четвъртък, 26 септември 2019 г.
 6. Проект на решение за работата на Народното събрание през октомври 2019 г. – точка втора за четвъртък, 26 септември 2019 г.
 7. Второ гласуване на Законопроект за публичните предприятия (Вносител: Министерски съвет, 5.6.2019 г. Приет на първо гласуване на 3.7.2019 г.) – точка трета за четвъртък, 26 септември 2019 г.
 8. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (Вносител: Министерски съвет, 19.8.2019 г.) – точка четвърта за четвъртък, 26 септември 2019 г.
 9. Второ гласуване на Законопроект за изменение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия (Вносители: Славчо Атанасов, Боряна Георгиева, Йордан Йорданов и Маноил Манев, 5.9.2019 г. Приет на първо гласуване на 18.9.2019 г.) – точка пета за четвъртък, 26 септември 2019 г.
 10. Проект на решение за попълване състава и ръководството на Комисията по взаимодействие с неправителствени организации и жалбите на гражданите (Вносител: Даниела Дариткова, 20.9.2019 г.) – точка шеста за четвъртък, 26 септември 2019 г.
 11. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за местното самоуправление и местната администрация (Вносители: Искрен Веселинов, Александър Ненков, Емил Христов, Красимир Ципов и Танер Али, 18.9.2019 г.) – точка първа за петък, 27 септември 2019 г.
 12. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (Вносител: Министерски съвет, 20.9.2019 г.) – точка втора за петък, 27 септември 2019 г.
 13. Проект на решение за създаване на Временна комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с прекъсване на излъчването на програма „Хоризонт“ на Българското национално радио, както и на твърденията за политически натиск върху ръководството и журналисти от БНР (Вносители: Корнелия Нинова и група народни представители, 20.9.2019 г.) – точка трета за петък, 27 септември 2019 г.
 14. Проект на решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствието при финансовото управление на Българското национално радио за периода от 1 януари 2017 г. до 30 септември 2019 г. (Вносители: Даниела Дариткова, Александър Ненков и Красимир Ципов, 20.9.2019 г.) – точка четвърта за петък, 27 септември 2019 г.
 15. Парламентарен контрол – след приключване на законодателната част за петък, 27 септември 2019 г.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на управител на НЗОК

  Последни заседания