Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
31/07/2019  1. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (Вносител: Министерски съвет, 28.6.2019 г. Приет на първо гласуване на 17.7.2019 г.).
  2. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (Вносител: Министерски съвет, 22.5.2019 г. Приет на първо гласуване на 5.6.2019 г.).
  3. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите (Вносител: Министерски съвет, 9.5.2019 г. Приет на първо гласуване на 19.6.2019 г.).
  4. Проект на решение за отпускане на държавна парична награда за особени заслуги към българската държава и нацията (Вносител: Министерски съвет, 25.7.2019 г.).
  5. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта (Вносители: Стефан Апостолов, Галя Захариева, Владимир Вълев и Валентин Милушев, 19.4.2019 г. Приет на първо гласуване на 25.7.2019 г.).
  6. Предсрочно прекратяване на правоотношението на председателя на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (Вносител: Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество във връзка с подадена оставка от Пламен Георгиев Димитров като председател на Комисията, 31.7.2019 г.).
  7. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни заседания