Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
29/05/2019 - 31/05/2019  1. Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост, приет от Народното събрание на 15 май 2019 г., върнат за ново обсъждане с Указ № 124 от 23 май 2019 г. на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.
  2. Второ гласуване на Законопроект за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода (Вносител: Министерски съвет, 11.3.2019 г. Приет на първо гласуване на 4.4.2019 г.).
  3. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (Вносители: Иглика Събева, Анна Александрова, Мария Илиева и Димитър Лазаров, 12.4.2019 г.; Хамид Хамид, 18.4.2019 г.).
  4. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги (Вносител: Министерски съвет, 8.4.2019 г. Приет на първо гласуване на 9.5.2019 г.) – точка първа за четвъртък, 30 май 2019 г.
  5. Годишен доклад за дейността на Българската академия на науките за 2018 г. (Вносител: Председателя на Българската академия на науките, 19.4.2019 г.) – точка втора за четвъртък, 30 май 2019 г.
  6. Доклад за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2018 година (Вносител: Комисията за енергийно и водно регулиране, 29.3.2019 г.) – точка трета за четвъртък, 30 май 2019 г.
  7. Проекти на решения за промени в постоянни комисии и делегация на Народното събрание (Вносители: Даниела Дариткова, 28.5.2019 г.; Даниела Дариткова и Джема Грозданова, 30.5.2019 г) – точка първа за петък, 31 май 2019 г.
  8. Парламентарен контрол – след приключване на точка първа за петък, 31 май 2019 г.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни заседания