Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
15/05/2019 - 17/05/2019 1. Проект на решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България (Вносител: Министър-председателят на Република България, 14.5.2019 г.).
 2. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост (Общ проект изготвен от Комисията по правни въпроси, въз основа на приетите на първо гласуване на 8.5.2019 г. законопроекти с вносители: Александър Ненков и група народни представители, 16.4.2019 г.; Младен Шишков и група народни представители, 17.4.2019 г.).
 3. Проект на решение за работата на Народното събрание през май 2019 г.(Вносители: Даниела Дариткова, Валентин Касабов, Явор Нотев и Полина Цанкова, 15.5.2019 г.).
 4. Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2018 г. (Вносител: Министерски съвет, 25.4.2019 г.).
 5. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (Вносители: Пламен Нунев, Менда Стоянова, Маноил Манев и Александър Иванов, 23.4.2019 г. Приет на първо гласуване на 25.4.2019 г.) – точка първа за четвъртък, 16 май 2019 г.
 6. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (Вносител: Министерски съвет, 3.4.2019 г. Приет на първо гласуване на 24.4.2019 г.) – точка втора за четвъртък, 16 май 2019 г.
 7. Проект на решение за определяне на комисия за одитиране на годишния финансов отчет на Сметната палата за 2018 г. (Вносител: Комисията по бюджет и финанси, 15.5.2019 г.) – точка трета за четвъртък, 16 май 2019 г.
 8. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения (Вносители: Лъчезар Иванов и група народни представители, 15.5.2019 г.) – точка първа за петък, 17 май 2019 г.
 9. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

  Последни заседания