Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
08/05/2019 - 10/05/2019 1. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група "Обединени патриоти": Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Вносители: Искрен Веселинов и група народни представители, 18.4.2018 г.).
 2. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост (Вносители: Александър Ненков и група народни представители, 16.4.2019 г.; Младен Шишков и група народни представители, 17.4.2019 г.).
 3. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (Вносител: Министерски съвет, 1.3.2019 г. Приет на първо гласуване на 21.3.2019 г.).
 4. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги (Вносител: Министерски съвет, 11.4.2019 г.).
 5. Законопроект за ратифициране на актовете на Втория извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз (Вносител: Министерски съвет, 8.4.2019 г.).
 6. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Съвета на министрите на Босна и Херцеговина и правителствата на другите страни - членки на Инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа (правителствата на Република България, Република Хърватия, Република Македония, Черна гора, Република Словения, Република Сърбия, Република Турция, Република Албания и Румъния), относно договореностите със страната домакин за Секретариата на Инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа, подписано на 4 април 2018 г. в Анкара, Република Турция (Вносител: Министерски съвет, 16.4.2019 г.).
 7. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (Вносители: Делян Добрев и Валентин Николов, 22.3.2019 г. Приет на първо гласуване на 4.4.2019 г.) – точка първа за четвъртък, 9 май 2019 г.
 8. Законопроект за ратифициране на Споразумението за извършване на Икономически преглед на Република България между Република България, от една страна, и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), от друга страна (Вносител: Министерски съвет, 15.4.2019 г.) – точка втора за четвъртък, 9 май 2019 г.
 9. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги (Вносител: Министерски съвет, 8.4.2019 г.) – точка трета за четвъртък, 9 май 2019 г.
 10. Проект на решение за откриване на Медицински факултет в структурата на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас (Вносител: Министерски съвет, 18.4.2019 г.) – точка първа за петък, 10 май 2019 г.
 11. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

  Последни заседания