Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
24/04/2019 - 25/04/2019  1. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (Общ проект изготвен от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, въз основа на приетите на първо гласуване на 12.12.2018 г. законопроекти с вносители: Александър Сиди и група народни представители, 9.10.2018 г.; Министерски съвет, 5.11.2018 г.).
  2. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници (Вносител: Министерски съвет, 27.3.2019 г. Приет на първо гласуване на 10.4.2019 г.).
  3. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (Вносител: Министерски съвет, 3.4.2019 г.).
  4. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (Вносител: Министерски съвет, 29.3.2019 г. Приет на първо гласуване на 17.4.2019 г.) – точка първа за четвъртък, 25 април 2019 г.
  5. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (Вносители: Пламен Нунев, Менда Стоянова, Маноил Манев и Александър Иванов, 23.4.2019 г.) – точка втора за четвъртък, 25 април 2019 г.
  6. Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за местните данъци и такси (Вносители: Менда Стоянова, Мария Илиева и Александър Иванов, 22.4.2019 г.) – точка трета за четвъртък, 25 април 2019 г.
  7. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие („Световна банка“) за предоставяне на подкрепа за офис на Световната банка в Република България (Вносител: Министерски съвет, 19.4.2019 г.) – точка четвърта за четвъртък, 25 април 2019 г.
  8. Първо гласуване на Законопроект за маслодайната роза (Вносител: Министерски съвет, 16.4.2019 г.) – точка пета за четвъртък, 25 април 2019 г.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни заседания