Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
17/04/2019 - 19/04/2019 1. Проекти на решения за промени в постоянни комисии (Вносител: Даниела Дариткова, 10.4.2019 г. и 12.4.2019 г.).
 2. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (Вносител: Министерски съвет, 29.3.2019 г.).
 3. Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта (Вносители: Александър Иванов и група народни представители, 4.4.2019 г.).
 4. Доклад за дейността на омбудсмана на Република България през 2018 г. (Вносител: Омбудсмана на Република България, 29.3.2019 г.) – точка първа за четвъртък, 18 април 2019 г.
 5. Проект на решение за откриване на висше военно училище с наименование „Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски" (Вносител: Министерски съвет, 10.04.2019 г.) – точка втора за четвъртък, 18 април 2019 г.
 6. Второ гласуване на Законопроект за допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Вносители: Светлана Ангелова и група народни представители, 27.03.2019 г. Приет на първо гласуване на 4.4.2019 г.) – точка първа за петък, 19 април 2019 г.
 7. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане (Общ проект изготвен от Комисията по труда, социалната и демографската политика, въз основа на приетите на първо гласуване на 3.4.2019 г. законопроекти с вносители: Искрен Веселинов и група народни представители, 6.3.2019 г.; Цветан Цветанов и група народни представители, 19.3.2019 г.) – точка втора за петък, 19 април 2019 г.
 8. Проекти на решения за промени в постоянни комисии (Вносител: Даниела Дариткова, 19.4.2019 г.) – точка трета за петък, 19 април 2019 г.
 9. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

  Последни заседания