Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
10/04/2019 - 12/04/2019 1. Прекратяване пълномощията на народен представител (Подадена оставка от н. п. Делян Добрев, 9.4.2019 г.).
 2. Избор на заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ и заместник-председател, ръководещ управление „Застрахователен надзор“ на Комисията за финансов надзор (Процедурата по избор е съгласно правила, приети с Решение на Народното събрание от 22.3.2019 г.).
 3. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници (Вносител: Министерски съвет, 27.3.2019 г.).
 4. Отчет за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 януари - 31 декември 2018 година (Вносител: Съвета за електронни медии, 28.3.2019 г.).
 5. Изслушване на заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно изявлението на външния министър на Република Турция Чавушоглу за турска намеса при приемане на Закона за вероизповеданията (Вносители: Волен Сидеров, Валери Симеонов и Искрен Веселинов, 3.4.2019 г.).
 6. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация (Вносител: Министерски съвет, 22.2.2019 г.) – точка първа за четвъртък, 11 април 2019 г.
 7. Законопроект за ратифициране на Административното и техническо споразумение към Споразумението между Република България, Република Хърватия, Унгария и Република Австрия относно улесняване на трансграничното изпълнение на финансови санкции във връзка с нарушения на правилата за движение по пътищата (Вносител: Министерски съвет, 2.4.2019 г.) – точка втора за четвъртък, 11 април 2019 г.
 8. Отчет за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през 2017 г. и Отчет за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през периода 1 януари - 30 юни 2018 г. (Вносител: Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, 22.6.2018 г. и 12.10.2018 г.) – точка трета за четвъртък, 11 април 2019 г.
 9. Отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2018 г. (Вносител: Комисията за защита от дискриминация, 29.3.2019 г.) – точка четвърта за четвъртък, 11 април 2019 г.
 10. Изслушване на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно Развитие на процеса на либерализация на пазара на електрическа енергия (Вносители: Делян Добрев и Валентин Николов, 9.4.2019 г.) – точка пета за четвъртък, 11 април 2019 г.
 11. Проект на решение за обявяване на град Велико Търново за „Историческа и духовна столица на България“ (Вносители: Станислава Стоянова, Клавдия Григорова-Ганчева, Станислав Стоянов, Милен Михов и Симеон Симеонов 4.4.2019 г.) – точка първа за петък, 12 април 2019 г.
 12. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България (Вносител: Министерски съвет, 19.2.2019 г. Приет на първо гласуване на 20.3.2019 г.) – точка втора за петък, 12 април 2019 г.
 13. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

  Последни заседания