Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
03/04/2019 - 05/04/2019 1. Проекти на решения за промени в постоянни комисии (Вносител: Даниела Дариткова, 2.4.2019 г.).
 2. Проект на решение за приватизация на обособени части от имуществото на „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД - Сопот (Вносител: Министерски съвет, 5.3.2019 г.).
 3. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане (Вносители: Корнелия Нинова и група народни представители, 24.1.2019 г.; Искрен Веселинов и група народни представители, 6.3.2019 г.; Цветан Цветанов и група народни представители, 19.3.2019 г.).
 4. Изслушване на министъра на енергетиката на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно развитието на концепцията за изграждане на газоразпределителния център „Балкан“ (Вносител: Валентин Николов, 29.3.2019 г.).
 5. Първо гласуване на Законопроект за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода (Вносител: Министерски съвет, 11.3.2019 г.) – точка първа за четвъртък, 4 април 2019 г.
 6. Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Вносители: Светлана Ангелова и група народни представители, 27.3.2019 г.) – точка втора за четвъртък, 4 април 2019 г.
 7. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (Вносители: Делян Добрев и Валентин Николов, 22.3.2019 г.) – точка трета за четвъртък, 4 април 2019 г.
 8. Проект на решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България (Вносител: Министър-председателят на Република България, 4.4.2019 г.) – точка първа за петък, 5 април 2019 г.
 9. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Министерството на финансите на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) (Вносител: Министерски съвет, 4.4.2019 г.) – точка втора за петък, 5 април 2019 г.
 10. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност (Общ проект изготвен от Комисията по бюджет и финанси, въз основа на приетите на първо гласуване на 27.3.2019 г. законопроекти с вносители: Министерски съвет, 22.2.2019 г.; Данаил Кирилов, Йордан Цонев, Хамид Хамид и Христиан Митев, 26.2.2019 г.) – точка трета за петък, 5 април 2019 г.
 11. Изслушване на министъра на земеделието, храните и горите на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно подпомагане на земеделския сектор и тенденции в общата селскостопанска политика през новия програмен период (Вносител: Десислава Танева, 29.3.2019 г.) – точка четвърта за петък, 5 април 2019 г.
 12. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

  Последни заседания