Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
26/09/2018 - 28/09/2018 1. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (Вносител: Министерски съвет, 21.6.2018 г. Приет на първо гласуване на 26.7.2018 г.).
 2. Първо гласуване на Законопроект за предприятията на социалната и солидарна икономика (Вносител: Министерски съвет, 6.8.2018 г.).
 3. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Валутния закон (Вносител: Министерски съвет, 13.9.2018 г.).
 4. Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за висшето образование (Вносители: Милена Дамянова и група народни представители, 6.7.2018 г.).
 5. Законопроект за изменение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (Вносител: Министерски съвет, 7.9.2018 г.).
 6. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Организацията на Обединените нации по прехрана и земеделие (ФАО) за изграждане на Субрегионално техническо звено в гр. Бургас за оказване на съдействие на операциите по Проект „BlackSea4Fish“, сключено чрез размяна на писма (Вносител: Министерски съвет, 26.7.2018 г.).
 7. Законопроект за ратифициране на Протокола за удължаване на срока на действие на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за научно-технологично сътрудничество, подписано на 4 януари 2008 г. във Вашингтон (Вносител: Министерски съвет, 27.8.2018 г.).
 8. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (Вносител: Министерски съвет, 20.12.2017 г. Приет на първо гласуване на 15.2.2018 г.) – точка първа за петък, 28 септември 2018 г.
 9. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за правната помощ (Вносител: Министерски съвет, 30.8.2018 г.).
 10. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

  Последни заседания