Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
19/09/2018 - 21/09/2018 1. Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2016 г. и Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2017 г. (Вносител: Висшият съдебен съвет, 31.5.2017 г. и 30.5.2018 г.).
 2. Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за закрила и развитие на културата (Вносители: Корнелия Нинова и група народни представители, 17.11.2017 г.) – продължение.
 3. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата (Вносител: Министерски съвет, 9.7.2018 г.).
 4. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (Вносител: Министерски съвет, 1.8.2018 г.).
 5. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни (Вносител: Министерски съвет, 18.7.2018 г.).
 6. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация (Вносител: Министерски съвет, 27.8.2018 г.).
 7. Проекти на решения за персонални промени в Министерския съвет на Република България (Вносител: Министър-председателят на Република България, 18.9.2018 г.) – точка първа за четвъртък, 20 септември 2018 г.
 8. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение (Вносител: Министерски съвет, 16.7.2018 г.) – точка втора за четвъртък, 20 септември 2018 г.
 9. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца (Вносител: Министерски съвет, 6.8.2018 г.) – точка трета за четвъртък, 20 септември 2018 г.
 10. Първо гласуване на Законопроект за предприятията на социалната и солидарна икономика (Вносител: Министерски съвет, 6.8.2018 г.) – точка четвърта за четвъртък, 20 септември 2018 г.
 11. Годишен доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2017 г. (поверителен) (Вносител: Министерски съвет, 27.4.2018 г.) – точка първа за петък, 21 септември 2018 г.
 12. Проект на решение за обявяване на гр. Добрич и гр. Тутракан за „Град на Българската бойна слава“ (Вносители: Пламен Манушев и група народни представители, 17.9.2018 г.) – точка втора за петък, 21 септември 2018 г.
 13. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

  Последни заседания