Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
12/09/2018 - 14/09/2018 1. Годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет на Република България за 2016 г. и Годишен доклад за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет на Република България за 2016 г. и Годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет на Република България за 2017 г. и Годишен доклад за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет на Република България за 2017 г. (Вносител: Висшият съдебен съвет, 9.8.2017 г. и 5.6.2018 г.).
 2. Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2016 г. и Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2017 г. (Вносител: Висшият съдебен съвет, 31.5.2017 г. и 30.5.2018 г.).
 3. Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2016 г. и Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2017 г. (Вносител: Висшият съдебен съвет, 21.6.2017 г. и 22.6.2018 г.).
 4. Доклад за прилагането на закона и за дейността на Прокуратурата и на разследващите органи през 2016 г. и Доклад за прилагането на закона и за дейността на Прокуратурата и на разследващите органи през 2017 г. (Вносител: Висшият съдебен съвет, 31.5.2017 г. и 30.5.2018 г.).
 5. Първо гласуване на Законопроект изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници (Вносител: Министерски съвет, 19.6.2018 г.).
 6. Първо гласуване на Законопроект изменение и допълнение на Закона за културното наследство (Вносител: Министерски съвет, 29.6.2018 г.).
 7. Проект на решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представянето и публичното оповестяване на документите, изслушването на кандидатите и избор на съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание (Вносител: Комисията по правни въпроси, 12.9.2018 г.).
 8. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Търговския закон (Вносител: Министерски съвет, 16.11.2017 г.).
 9. Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, приет от Народното събрание на 25 юли 2018 г., върнат за ново обсъждане с Указ № 201 от 31 юли 2018 г. на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България – точка първа за четвъртък, 13 септември 2018 г.
 10. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата (Вносители: Александър Ненков и група народни представители, 12.7.2018 г. Приет на първо гласуване на 26.7.2018 г.) – точка втора за четвъртък, 13 септември 2018 г.
 11. Проекти на решения за промени в постоянни делегации (Вносител: Драгомир Стойнев, 12.9.2018 г.) – точка първа за петък, 14 септември 2018 г.
 12. Проект на решение за удължаване срока на действие на Временната комисия за разглеждане на постъпили сигнали от граждани за обучението и изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство (Вносители: Станислав Иванов, Андон Дончев и Атанас Стоянов, 13.9.2018 г.) – точка втора за петък, 14 септември 2018 г.
 13. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

  Последни заседания