Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
04/09/2018 (извънредно заседание, 13:00)  1. Годишен доклад за дейността на Българската академия на науките за 2017 г. (Вносител: Председателят на Българската академия на науките, 24.4.2018 г.).
  2. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето (Вносители: Христиан Митев и група народни представители, 11.5.2018 г.).
  3. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Кралство Саудитска Арабия за избягване на двойното данъчно облагане по отношение на данъците върху доходите и предотвратяване на отклонението от данъчно облагане (Вносител: Министерски съвет, 2.7.2018 г.).
  4. Годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2017 г. – „Анализ на пазара на пощенски услуги“ (Вносител: Комисията за регулиране на съобщенията, 25.6.2018 г.).
  5. Годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2017 г. (Вносител: Комисията за регулиране на съобщенията, 25.6.2018 г.).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни заседания