Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Публичен регистър на нещатни сътрудници


ИМЕ ОБРАЗОВАНИЕ ОБЛАСТ, В КОЯТО СА ПРИВЛЕЧЕНИ ЗА КОНСУЛТАНТИ
Комисия по правни въпроси
Валентин Димитров Бойкинов правни въпроси
Христо Пламенов Ничев правни въпроси
Комисия по икономическа политика и туризъм
Пламен Иванов Милев висше финансите
Вълчан Танев Вълчанов висше международните отношения
Андреана Красимирова Премянова - Янкова висше правото и данъчната политика
Светлозар Валентинов Шиваров висше международни отношения
Комисия по енергетика
Ариф Сами Агуш енергетиката
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Пенка Маринова Моллова - Смоленова транспорт и социална политика
Александър Асенов Воденичаров регионална политика
Огнян Огнянов Атанасов регионална политика
Анна Веселинова Пенкова регионална политика и местно самоуправление
Красимир Любенов Димитров регионалната политика , благоустройство и местно самоуправление
Александър Стоянов Василев регионална политика и местно самоуправление
Валери Кръстанов Стоянов висше регионално развитие и благоустройство
Петьо Анастасов Хаджиев висше регионална политика
Комисия по външна политика
Владислав Александров Лазаров външна политика
Комисия по отбрана
Серхан Шукри Садула висше отбрана
Стефан Петров Трашлиев отбрана
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Асен Руменов Ангелов висше пазара на труда
Комисия по образованието и науката
Александър Пламенов Владимиров висше анализи и изследвания върху ефекта на реформите в предучилищното и училищното образование
Анета Иванова Петкова проучване на възможностите за кариерно ориетиране на учениците в основното образование
Павлинка Александрова Долашка висше Научни открития и приложението им в практиката
Ваня Георгиева Кънева - Минкова професионално обучение
Кристина Димитрова Пановска висше висше образование
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Сашо Стоянов Йовков спорт
Румен Горанов Радев спорт
Даниела Станимирова Дашева спорт и младеж
Атанас Ангелов Георгиев висше спорт
Светослав Любомиров Иванов младеж и спорт
Валентин Петков Заяков спорт
Румен Димитров Каров младеж
Янко Борисов Ячев деца и младежки политики
Лъчезар Костадинов Динчев спорт и обединени спортни клубове
Комисия по здравеопазването
Генчо Кръстев Начев здравеопазване
Илко Николаев Гетов здравеопазване
Мария Димитрова Балевска здравеопазване
Милка Атанасова Василева здравеопазване
Николай Иванов Анастасов здравеопазване
Асен Рачев Гудев здравеопазване
Костадин Георгиев Ангелов здравеопазване
Николай Иванов Шарков здравеопазване
Борислав Йорданов Миланов здравеопазване
Иван Янчев Маджаров висше здравеопазване
Комисия по околната среда и водите
Асен Георгиев Пиперков околната среда
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Владимир Илиев Тодоров висше транспортна политика
Емануела Здравкова Спасова транспорт
Желю Тодоров Борилков транспорт
Васил Кирилов Рангелов висше транспорт
Иван Николов Бозов транспорт
Четин Хюсеин Казак висше транспорт и информационни технологии
Пламен Станчев Димитров транспорт
Милчо Георгиев Лепоев висше инфраструктурно строителство
Комисия по културата и медиите
Паун Иванов Цонев културата и медиите
Анна Вълчева Хаджиева култура и медии
Албена Петрова Добрева култура и медии
Ертан Рамадан Кара висше култура и медии
Димитриос Константинос Орфанидис висше култура
Ирина Симеонова Асенова висше законодателство
Диана Димова Саватева култура и медии
Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
Борис Цветков Цветков публична администрация
Иван Иванов Търпоманов спорт
Йосиф Аврамов Аврамов висше икономика
Сашо Стоянов Ангелов висше икономика
Александър Валентинов Жеков висше здравеопазване
Ива Йорданова Таралежкова висше взаимодействие с неправителствените организации и жалбите на гражданите
Йордан Красимиров Гаврилов висше пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
Емил Сотиров Велинов висше Богословие
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
Стоян Иванов Иванов висше противодействие на корупционните практики
Иво Анастасов Димитров висше противодействие на корупционни практики при вземане на управленски решения
Христо Банков Христов висше практики за противодействие на корупцията
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Стоянка Йорданова Китик висше " Програма за развитие на селските райони "
Биляна Спасова Бързакова висше дейността на Съвета за обществени консултации
Станислав Чавдаров Младенов висше иновации и конкурентоспособност
Бисерка Василева Бенишева висше " Политики на ЕС "
Невена Стефанова Алексиева висше Европейски въпроси
Слав Ангелов Даскалов висше право
Светла Богданова Бонева - Боянова висше международни отношения
Комисия по политиките за българите в чужбина
Мариана Христова Атанасова политиките на българите в чужбина
Стефан Божидаров Манов политиките за българите в чужбина
Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
Андрей Митков Делчев висше право
Александър Богомилов Величков висше право
Мирослав Мирославов Каракашев висше право
Йордан Цветанов Йорданов висше право
Боян Димитров Петров висше международни отношения
Светослав Валентинов Бенчев висше европейско законодателство