Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
20/09/2019
Парламентарен контрол

I. Кирил Ананиев, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА относно вида на Националната здравноосигурителна каса и новите финансиращи субекти в националната здравна система - осигурителни фондове или застрахователни дружества в предложения от Вас нов модел на здравеопазването.

2. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно възможностите за решаване на проблема с недостигащите общопрактикуващи лекари за т. нар. неблагоприятни практики по критериите на Националната здравноосигурителна каса.

3. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ относно разкриването на лечебно заведение на територията на град Габрово.

4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ относно трансплантационно лечение на български граждани извън територията на страната.

5. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно въздействието на опасните количества серен диоксид (SO2) във въздуха върху здравето на българите.

6. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ, АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА и ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ относно състоянието на сградата, избрана за новата педиатрична болница.

7. Въпрос от н.п. ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ, АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА и ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ относно изпълнение на проект "Подобряване на условията за лечение на спешните състояния".

8. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА относно изплащането на медицинските изделия, помощните средства, приспособленията и съоръженията за хората с увреждания от Националната здравноосигурителна каса, считано от 01.01.2020 г.

9. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА относно бъдещи действия по стабилизацията на Многопрофилна болница за активно лечение "Проф. д-р Параскев Стоянов" - гр. Ловеч.

10. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ относно състояние на Центровете за спешна медицинска помощ на територията на област Перник.

11. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно реимбурсирането на кислородолечението в домашни условия.

II. Бойко Борисов, министър-председател на Република България ще отговори на:

1. Питане от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно националната политика на правителството на Република България за развитие на отношенията с Руската федерация за успешно реализиране на българските национални интереси.

III. Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно съобщение на Министерството на външните работи на Република България.

IV. Младен Маринов, министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА относно български документи за самоличност, организация в МВР за бързо и качествено обслужване.

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно закъсняваща адекватна реакция за регламентация на електрически задвижвани скутери, тротинетки и многобройните техни алтернативи.

3. Питане от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно политиките на Министерството на вътрешните работи за гарантиране на конституционните права на гражданите.

4. Въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно миграционен натиск по българо-турската граница.

V. Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно необходимостта от предприемане на спешен и неотложен ремонт, реконструкция и рехабилитация на третокласен път "Юговски разклон - Лъки"/ III-861 (Бачково-Хвойна) - Югово - Лъки - Джурково - местност Здравец - местност - Момина вода - местност Рожен (Чепеларе-Соколовци) в община Лъки, област Пловдив до границата с област Смолян.

2. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно политиката за спиране на обезлюдяването в малките населени места.

3. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно доизграждане на път III-8611 "Белица - Загражден" от км 10+430 до км 18+000.

4. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ и ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ относно състояние на язовир "Студена".

5. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ относно влагане на нерегламентирани материали при строителството на пътя Бургас - Слънчев бряг.

6. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно нови ленти за движение в двете посоки на автомагистрала "Тракия" в отсечката Пловдив-София.

7. Въпрос от н.п. СМИЛЯНА НИКОЛОВА НИТОВА-КРЪСТЕВА относно качеството на водата в Симеоновград, област Хасково.

8. Въпрос от н.п. СМИЛЯНА НИКОЛОВА НИТОВА-КРЪСТЕВА относно водоснабдяването на град Хасково.

9. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ относно ремонтните дейности и ограничаването на движението по автомагистрала "Хемус".

VI. Красимир Вълчев, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА относно превенция на разпространението в публичното пространство на реклами на нелицензирани детски градини.

2. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно българска национална база данни за академични цитирания.

VII. Нено Димов, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно политиката за спиране на обезлюдяването в малките населени места.

2. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ относно замърсяване на язовир "Пчелина".

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика Марияна Николова - на 1 въпрос от народния представител Десислав Чуколов; и на 1 питане от народния представител Павел Шопов;
- министърът на вътрешните работи Младен Маринов – на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Георги Гьоков;
- министърът на финансите Владислав Горанов – на 1 въпрос от народния представител Иван Валентинов Иванов;
- министърът на културата Боил Банов – на 1 въпрос с писмен отговор от народните представители Красимир Янков и Чавдар Велинов;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова – на 1 въпрос от народния представител Станислав Владимиров;
- министърът на икономиката Емил Караниколов – на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Михаил Христов;
- министърът на здравеопазването Кирил Ананиев – на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Валентина Найденова; и Цветан Топчиев;
- министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков – на 1 въпрос от народните представители Кристина Сидорова и Димитър Данчев;
- министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева – на 3 въпроса от народните представители Светла Бъчварова и Николай Пенев (2 въпроса); и Никола Динков;
- министърът на околна среда и водите Нено Димов – на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Георги Гьоков.
Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- 1 питане от народния представител Корнелия Нинова към министър-председателя на Република България Бойко Борисов;
- 1 въпрос от народния представител Теодора Георгиева към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на икономиката Емил Караниколов.

Форма за търсене
Ключова дума