Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
23/01/2019, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 1, Източно крило
ДНЕВЕН РЕД

1. Разглеждане на Годишен доклад за младежта за 2017 г. и проект за решение, № 802-00-55, внесен от Министерски съвет на 14.12.2018 г.

2. Представяне, обсъждане и гласуване на проект на решение за вземане на акт от Препоръката за заетост и достоен труд за мир и устойчивост, 2017 г. (№ 205), приета на 106-та сесия на Международната конференция на труда на 16 юни 2017 г. в Женева, Швейцария, № 902-03-2, внесен от Министерски съвет на 11.01.2019 г.
Форма за търсене
Ключова дума