Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
09/10/2019, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти, № 902-01-45/ 02.09.2019, внесен от Министерския съвет – второ гласуване.

2. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума