Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Генерална асамблея на ПАЧИС, 9 – 11 юли 2013 г., София
Народното събрание на Република България беше домакин на 41-то пленарно заседание на Генералната асамблея на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество. Форумът се проведе в Националния дворец на културата от 9 до 11 юли 2013 г.

Встъпително слово произнесе председателят на Народното събрание Михаил Миков. Приветствия към участниците отправиха президентът Росен Плевнелиев и председателят на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа Жан-Клод Миньон.

В работата на заседанието участваха делегации от парламентите на 12 страни-членки на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество. На форума присъстваха над 120 парламентаристи, гости и представители на международни парламентарни асамблеи със статут на наблюдатели. Сред тях бяха Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и Европейският парламент, национални парламенти и международни организации.

41-то пленарно заседание на Генералната асамблея отбеляза 20-годишния юбилей на ПАЧИС и отчете резултатите за периода на българското ротационно председателство на Асамблеята.

Основна тема бъде актуалният въпрос за туризма като важен фактор за икономическо развитие и сътрудничеството в Черноморския регион. Делегатите обсъдят предимствата и перспективите на сътрудничество на ниво следдипломно образование между университетите на държавите-членки на ЧИС.

ПАЧИС е парламентарно измерение на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество – единствената регионална международна икономическа организация на страните от  Черноморския  регион.

Понастоящем в ПАЧИС членуват дванадесет държави – Албания, Армения, Азербайджан, България, Грузия, Гърция, Молдова, Румъния, Русия, Сърбия, Турция и Украйна. Приоритетите в дейността на Асамблеята са предопределени от разбирането, че активизирането на икономическото, двустранно и многостранно, сътрудничество в Черноморския регион допринася за развитието на страните-участнички, но и спомага за преодоляването на междудържавните и етническите конфликти.

От създаването си на 26 февруари 1993 г. ПАЧИС се утвърди като действащ и ефективен парламентарен инструмент на Черноморското икономическо сътрудничество.
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия