Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Предложение за провеждане на разисквания по питането на народните представители Таско Ерменков, Иван Генов, Васил Антонов до министъра на енергетиката Теменужка Петкова относно политиката в областта на ядрената енергетика, внесено на 31.01.2018 г., № 854-05-4
Сигнатура 854-00-18
Дата на постъпване 23/02/2018
Сесия Трета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология