Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2016 г.
Сигнатура 702-00-37
Дата на постъпване 31/08/2017
Сесия Втора сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 27/09/2017
Обнародван в ДВ брой 79/2017 г.
Финален текст на решението Решение за приемане на Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2016 г.