Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за създаване на Временна комисия за проучване на случаите на неизплатени заплати
Сигнатура 754-02-6
Дата на постъпване 19/04/2017
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 28/04/2017
Обнародван в ДВ брой 36/2017 г.
Финален текст на решението Решение за създаване на Временна комисия за проучване на случаите на неизплатени заплати