Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за обявяване на гр. Стара Загора за "Град на Българската бойна слава"
Сигнатура 854-02-65
Дата на постъпване 23/11/2018
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология