Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Форма за търсене
39 Народно събрание
40 Народно събрание
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
44 Народно събрание
Вид
От До
Ключова дума Сесия
Сигнатура Вносител
Комисия
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавието - търсене по ключова дума или част от дума.
  • Търсене по вид - търсене по вид на проекта (решение, декларация, обръщение).
  • Търсене на проекти за дадена сесия - за да видите постъпилите декларации за даден период, изберете съответната сесия. По подразбиране са избрани сесиите от последното Народно събрание
  • Търсене по вносител - напишете името на съответния народен представител
  • Разпределение по водеща комисия - извеждане на всички декларации, по които дадена комисия е водеща
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички внесени декларации - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни проекти
Относно Сигнатура Дата Вид Вносител
Предложение във връзка с разискванията по питане № 954-05-51/20.11.2019 г. от народните представители Корнелия Нинова, Манол Генов, Атанас Костадинов, Любомир Бонев, Милко Недялков, Васил Антонов, Иван Валентинов Иванов и Таско Ерменков към министъра на регионалното развитие и благоустройството г-жа Петя Аврамова относно политиката на МРРБ за предотвратяване на опасността от воден режим в някои населени места и необходимостта от инвестиции в инфраструктурата на ВиК сектора с цел подобряване на качеството на услугата, предлагана от потребителите, и финансовите инструменти, предвидени за това 954-00-93 06/12/2019 Решение КОРНЕЛИЯ НИНОВА;МАНОЛ ГЕНОВ;АТАНАС КОСТАДИНОВ;ЛЮБОМИР БОНЕВ;МИЛКО НЕДЯЛКОВ;ВАСИЛ АНТОНОВ;ИВАН ИВАНОВ;ТАСКО ЕРМЕНКОВ;ДОРА ЯНКОВА;ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ;ИРЕНА АНАСТАСОВА;ХРИСТО ПРОДАНОВ;ФИЛИП ПОПОВ;АНАСТАС ПОПДИМИТРОВ;ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ;ГЕОРГИ ВЕРГИЕВ;НИКОЛАЙ ЦОНКОВ;ТОДОР БАЙЧЕВ;ДИМИТЪР ДАНЧЕВ;ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ;МАРТИН ОБРЕШКОВ;ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ;ЯВОР БОЖАНКОВ;НИКОЛАЙ ИВАНОВ;ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА;АНТОН КУТЕВ;НИКОЛАЙ ПЕНЕВ;ДЕСИСЛАВ ТАСКОВ;СТЕФАН БУРДЖЕВ;ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ;НИКОЛАЙ ТИШЕВ;НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА;ИВАН ЧЕНЧЕВ;РАДОСЛАВ СТОЙЧЕВ;ЕВДОКИЯ АСЕНОВА;НОНА ЙОТОВА;ГЕОРГИ ГЬОКОВ;ВЕСКА НЕНЧЕВА;АННА СЛАВОВА;ЛАЛО КИРИЛОВ;РУМЕН ГЕЧЕВ;ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ;КРИСТИНА СИДОРОВА;КРАСИМИР ЯНКОВ;СМИЛЯНА НИТОВА-КРЪСТЕВА;НИКОЛА ДИНКОВ;ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА;НИКОЛАЙ БОШКИЛОВ;ГЕОРГИ АНДРЕЕВ;АЛЕКСАНДЪР ПАУНОВ;ДИМИТЪР СТОЯНОВ;ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ;СТОЯН МИРЧЕВ;ИЛИЯН ТИМЧЕВ;ДРАГОМИР СТОЙНЕВ;ТОМА ТОМОВ;КРИСТИАН ВИГЕНИН;ИВАН ИБРИШИМОВ;ПОЛИНА ШИШКОВА;КРУМ ЗАРКОВ;
Проект на решение за изменение на Решение на Народното събрание от 19 септември 2017 г. във връзка с разискванията по питането на народните представители Светла Бъчварова и Георги Гьоков към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за създаване на ред в поземлените отношения (ДВ, бр. 77 от 2017 г.), изменено с Решение на Народното събрание от 12 октомври 2018 г. (ДВ, бр. 85 от 2018 г.) и Решение на Народното събрание от 27 февруари 2019 г. (ДВ, бр. 19 от 2019 г.) 954-02-135 06/12/2019 Решение МАРИЯ БЕЛОВА;ИРЕНА ДИМОВА;АЛЕКСАНДЪР МАЦУРЕВ;ДИМИТЪР ГЕЧЕВ;АЛТИМИР АДАМОВ;СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА;
Доклад относно изслушване на кандидатите за председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 953-22-7 04/12/2019 Решение
Проект на решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България 902-03-17 03/12/2019 Решение
Проект на решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидати за председател и членове на Комисията за защита на личните данни, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, както и процедурата за избор от Народното събрание 953-06-33 03/12/2019 Решение
Проект на решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията от квотата на Народното събрание, представяне и публично оповестяване на документите и изслушване на кандидатите в Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, както и процедурата за избор от Народното събрание 953-19-19 29/11/2019 Решение
Предложение за разискванията по питане № 954-05-39/17.09.2019 г. от народния представител Антон Кутев към министъра на културата на Република България Боил Банов относно политиките на правителството за гарантиране свободата на словото в България 954-00-91 29/11/2019 Решение КОРНЕЛИЯ НИНОВА;АНТОН КУТЕВ;КРУМ ЗАРКОВ;ХРИСТО ПРОДАНОВ;КРИСТИНА СИДОРОВА;ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ;РУМЕН ГЕЧЕВ;СТОЯН МИРЧЕВ;ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ;АНАСТАС ПОПДИМИТРОВ;ИРЕНА АНАСТАСОВА;ЦВЕТАН ТОПЧИЕВ;ФИЛИП ПОПОВ;ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ;ИЛИЯН ТИМЧЕВ;ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА;АННА СЛАВОВА;ТОМА ТОМОВ;ИВО ХРИСТОВ;РАДОСЛАВ СТОЙЧЕВ;КОЛЬО МИЛЕВ;ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ;ДОРА ЯНКОВА;НИКОЛАЙ ПЕНЕВ;ИВАН ИВАНОВ;ГЕОРГИ АНДРЕЕВ;БОГДАН БОЦЕВ;НИКОЛАЙ ИВАНОВ;ЧАВДАР ВЕЛИНОВ;ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ;МИЛКО НЕДЯЛКОВ;СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА;ТЕОДОРА ХАЛАЧЕВА;ГЕОРГИ ГЬОКОВ;ТАСКО ЕРМЕНКОВ;АЛЕКСАНДЪР СИМОВ;ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА;ЯВОР БОЖАНКОВ;ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ;НОНА ЙОТОВА;ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА;ВЕСКА НЕНЧЕВА;НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА;ПЕТЪР КЪНЕВ;МАНОЛ ГЕНОВ;ИВАН ЧЕНЧЕВ;ИВАН ИВАНОВ;ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ;ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ;ГЕОРГИ СТОИЛОВ;ЛАЛО КИРИЛОВ;НИКОЛАЙ ТИШЕВ;ИВАН ИБРИШИМОВ;НИКОЛАЙ ЦОНКОВ;ЛЮБОМИР БОНЕВ;МИХАИЛ ХРИСТОВ;ДРАГОМИР СТОЙНЕВ;МАРТИН ОБРЕШКОВ;ЕВДОКИЯ АСЕНОВА;СТЕФАН БУРДЖЕВ;ПОЛИНА ШИШКОВА;
Проект на декларация във връзка със сто годишнината от подписването на Ньойския договор 954-03-4 29/11/2019 Декларация ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ;ВАЛЕНТИН КАСАБОВ;КРАСИМИР БОГДАНОВ;ЙОРДАН ЙОРДАНОВ;МАРИЯ ЦВЕТКОВА;БОРИС ЯЧЕВ;КАЛИН ПОПОВСКИ;АЛЕКСАНДЪР САБАНОВ;СТОЯН БОЖИНОВ;ЮЛИАН АНГЕЛОВ;БОРИС БОРИСОВ;АЛЕКСАНДЪР СИДИ;ПЕТЪР ПЕТРОВ;ХРИСТИАН МИТЕВ;ЙОРДАН АПОСТОЛОВ;ЕМИЛ СИМЕОНОВ;ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ;РОСЕН ИВАНОВ;МИЛЕН МИХОВ;
Проект на решение за попълване състава и ръководството на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред 954-02-113 20/11/2019 Решение ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ;ВАЛЕНТИН КАСАБОВ;
Проект на решение за попълване състава и ръководството на Комисията по взаимодействие с неправителствените организации и жалбите на гражданите 954-02-114 20/11/2019 Решение ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ;ВАЛЕНТИН КАСАБОВ;