В периода юли 2013 г. – юли 2014 г. Комисията по образованието и науката в 42-рото Народно събрание е разгледала 40 документа
виж още...
Министърът на земеделието и храните в оставка проф. Димитър Греков представи Концепция за директните плащания на земеделските производители пред народните представители от ресорната комисия
виж още...
Комисията по околната среда и водите подкрепи с 10 гласа „за” и 8 гласа „въздържал се” промени в Закона за управление на отпадъците и реши да предложи на Народното събрание да ги приеме на първо четене
виж още...
Комисията по икономическа политика и туризъм промени тестове от върнатия от президента Закон за защита на конкуренцията
виж още...
Комисията по образованието и науката единодушно подкрепи промени в Закона за физическото възпитание и спорта и реши да предложи на Народното събрание да приеме законопроекта на първо четене
виж още...
Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта реши да покани министъра на спорта Мариана Георгиева, за да докладва за подготовката на българските спортисти за олимпиадата в Рио де Жанейро през 2016 година
виж още...
Д-р Нигяр Джафер: Правната рамка за грижите за възрастните хора изисква консенсус
виж още...
Комисията по икономическата политика и туризъм подкрепи и предлага на парламента да приеме на първо четене законопроект за небанковите финансови институции, предоставящи кредити на потребители
виж още...
Вицепремиерът Цветлин Йовчев: Имаше организирана атака срещу банковата система, ДАНС неутрализира тези опити и днес резултатите са положителни
виж още...
Комисията по бюджет и финанси подкрепи и ще предложи на Народното събрание да приеме на първо четене промени в Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици
виж още...
Комисията по образование и наука подкрепи и предлага на Народното събрание да приеме на второ четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение
виж още...
Комисията по околната среда и водите обсъди на първо четене промените в Закона за устройство на територията
виж още...
Към момента във всички язовири и съоръжения на „Напоителни системи” няма проблеми, свързани с валежите и свободните обеми са около 30 процента, което може да поеме още една вълна от валежи
виж още...
Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения обсъди на второ четене промени в Закона за железопътния транспорт
виж още...
Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта прие на второ четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за младежта, внесен от Министерски съвет
виж още...
Народните представители почетоха с едноминутно мълчание паметта на жертвите от наводненията, пред стихията всички да бъдем по-обединени, призова председателят на парламента Михаил Миков
виж още...
Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта реши да не подкрепи и да не предлага за първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, внесен от Таню Христов Киряков и група народни представители
виж още...
Всички проекти по Оперативна програма „Транспорт 2007 – 2013 г.” ще бъдат завършени в периода на допустимост, заяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов
виж още...
Няма тенденция да се повтори големият брой жалби, постъпили при омбудсмана през миналата година, заяви пред депутатите от Комисията по правата на човека и жалбите на гражданите омбудсманът Константин Пенчев
виж още...
Комисията по земеделието и храните подкрепи и предлага на парламента да приеме на първо четене промени в Закона за Селскостопанската академия, внесени от Светла Бъчварова и група народни представители
виж още...