Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Форма за търсене
От До
Ключова дума
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на закона - търсене по ключова дума или част от дума.
  • Търсене по дата
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички приети - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни закони
Закон Дата брой ДВ/г.
Закон за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти 10/10/2019 83/2019
Закон за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс 09/10/2019 83/2019
Закон за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия 09/10/2019 83/2019
Закон за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за кинематографичната копродукция (ревизирана) 30 януари 2017 г., Ротердам 04/10/2019 81/2019
Закон за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух 03/10/2019 81/2019
Закон за изменение и допълнение на Закона за борба с трафика на хора 03/10/2019 81/2019
Закон за денонсиране на Европейската конвенция за насилието и лошото поведение на зрители при спортни прояви и в частност на футболни срещи и за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасност, сигурност и обслужване по време на футболни мачове и други спортни мероприятия 02/10/2019 81/2019
Закон за изменение на Закона за местното самоуправление и местната администрация 27/09/2019 79/2019
Закон за изменение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия 26/09/2019 79/2019
Закон за публичните предприятия 26/09/2019 79/2019