Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Обединени арабски емирства
34 народни представители към дата
ВАЛЕНТИН АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ
АДЛЕН ШУКРИ ШЕВКЕД
АЛЕКСАНДЪР КОЙЧЕВ ИВАНОВ
АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ НЕНКОВ
АНДРИАН ИВАНОВ РАЙКОВ
АТАНАС ПЕТРОВ КОСТАДИНОВ
БОРЯНА ЛЮБЕНОВА ГЕОРГИЕВА
ГАЛЯ СТОЯНОВА ЖЕЛЯЗКОВА
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ
ГЕОРГИ ЗАПРЕВ ДИНЕВ
ДИЛЯН СТАНИМИРОВ ДИМИТРОВ
ДОРА СТОЯНОВА ХРИСТОВА
ЕВГЕНИ ГЕНЧЕВ БУДИНОВ
ЕЛХАН МЕХМЕДОВ КЪЛКОВ
ЕМИЛ СЕРАФИМОВ ТОНЧЕВ
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ
ИГЛИКА ИВАНОВА ИВАНОВА-СЪБЕВА
ИМРЕН ИСМЕТОВА МЕХМЕДОВА
ИРЕНА МЕТОДИЕВА ДИМОВА
ЛИЛЯНА ДРУМЕВА РАДЕВА
МИХАИЛ ИВАЙЛОВ ХРИСТОВ
МЛАДЕН НИКОЛОВ ШИШКОВ
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА
ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВ ХРИСТОВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ
ПОЛИНА ЦВЕТОСЛАВОВА ЦАНКОВА-ХРИСТОВА
РАДОСЛАВА ПЛАМЕН ЧЕКАНСКА
СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ
СТАНИСЛАВА КРАСИМИРОВА СТОЯНОВА
СТЕФАН АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ
ТАНЕР МЕХМЕД АЛИ
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ
ХАЙРИ РЕДЖЕБОВ САДЪКОВ
ХАМИД БАРИ ХАМИД