Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Форум "Отговорен парламент"
Форум „Отговорен парламент” – диалог за гражданско участие,
11 юли 2013 г.
Форум „Отговорен парламент” – диалог за гражданско участие, се проведе в пленарната зала на Народното събрание на 11 юли 2013 г. На дискусията бяха обсъдени приоритетите на парламента и гражданското участие в дейността на държавните институции. Организатор на форума беше ръководството на парламента. Участваха представители на граждански организации и движения, депутати от 42-рото Народно събрание, бившите председатели на Народното събрание Георги Пирински и Борислав Великов, представители на браншови организации, синдикати, работодатели и др.

Участниците във форума се споразумяха да бъде създаден координационен съвет от представители на граждански организации и по двама депутати от парламентарна група, който ще организира дискусионните форуми и ще насочва предложенията на гражданските организации за експертни сътрудници на обществените съвети към парламентарните комисии. Предложението за координационен съвет беше на бившия председател на парламента Георги Пирински, който определи форумът като добро начало.

Заместник-председателят на ПГ на Коалиция за България Янаки Стоилов представи приоритетите в работата на Народното събрание. Съзнаваме, че България се нуждае от дълбоки промени, но за да бъдат извършени е необходима стабилност, последователност в действията, зачитане на институциите, посочи той. Днес управлението трябва да доказва всяка седмица и всеки месец своята състоятелност, това че поставя реални проблеми, че решава част от тях, че коригира своите действия в съответствие с обществената критика и очаквания, отбеляза Янаки Стоилов.

Пред участниците във форума говори и председателят на ПАСЕ Жан-Клод Миньон, който беше на официално посещение в България. Той приветства инициативата «Отговорен парламент» и отбеляза, че тя дава възможност за широко участие на гражданите, които могат свободно да задават въпроси и да получават отговори. Жан-Клод Миньон подчерта, че България играе много важна роля в Съвета на Европа, в Европейския съюз и в Черноморския регион.

По време на дискусията представители на граждански организации направиха редица предложения, свързани със ситуацията в България.

Следващият форум ще бъде тематичен, като темата ще бъде уточнена от координационния съвет и ще бъдат поканени за участие хора със съответната експертиза, отбеляза заместник-председателят на парламента Мая Манолова, която беше водещ на форума.

Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия