Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за прекратяване пълномощията на народен представител
24/07/2020

 


РЕШЕНИЕ

за прекратяване пълномощията на народен представител

Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

Прекратява пълномощията на Владислав Иванов Горанов като народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София.

Решението е прието от 44-то Народно съб- рание на 24 юли 2020 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

5454