Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за Националния институт по метеорология и хидрология
002-01-4
08/01/2020
Девета сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
  • Срок за предложения: 18/03/2020
  • Удължен срок за предложения: 25/03/2020
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за Националния институт по метеорология и хидрология
Законопроект за Националния институт по метеорология и хидрология
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала