Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на международен договор (LOA) BU-B-UCB, "Материали, доставка на оборудване, софтуерни актуализации, услуги и обучение за поддръжка на Комплектомобилна производствена линия за метални конструкции (Material, Supply Equipment, Software Updates, Services and Training to support the Ultimate Building Machine)"
902-02-31
06/12/2019
Осма сесия
приет
13/12/2019
брой 100/2019 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 13/12/2019 - внесен(зала първо гласуване)
  • 13/12/2019 - внесен(зала второ гласуване)
  • 13/12/2019 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 13/12/2019 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 13/12/2019 - приет(зала първо гласуване)
  • 13/12/2019 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала