Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Форма за търсене
39 Народно събрание
40 Народно събрание
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
44 Народно събрание
От До
Ключова дума Сесия
Сигнатура Вносител
Министерски съвет
Комисия
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на законопроектите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите законопроектите за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, напишете "наказател"
  • Търсене на внесени законопроекти за дадена сесия - за да видите постъпилите законопроекти за даден период, изберете съответната сесия
  • Търсене по вносител - напишете "Министерски съвет", "н.п." абревиатура на "народни представители" или напишете името на съответния народен представител
  • Разпределение на законопроектите по водеща комисия - извеждане на всички законопроекти, по които дадена комисия е водеща
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички внесени законопроекти - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни законопроекти
Законопроект Сигнатура Дата Вносител
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие 054-01-102 30/10/2020 ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ;ЙОРДАН АПОСТОЛОВ;ХРИСТИАН МИТЕВ;РОСЕН ИВАНОВ;ВАЛЕНТИН КАСАБОВ;БОРИС ЯЧЕВ;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията 002-01-62 30/10/2020 Министерски съвет
Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. 002-01-61 29/10/2020 Министерски съвет
Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. 002-01-60 29/10/2020 Министерски съвет
Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2021 г. 002-01-59 29/10/2020 Министерски съвет
Законопроект за защита на физическите лица при неплатежоспособност 054-01-101 29/10/2020 ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ;АЛЕКСАНДЪР СИДИ;ДЕАН СТАНЧЕВ;АЛЕКСАНДЪР САБАНОВ;СТОЯН БОЖИНОВ;ЙОРДАН ЙОРДАНОВ;КАЛИН ПОПОВСКИ;БОРИС БОРИСОВ;МАРИЯ ЦВЕТКОВА;МИЛЕН МИХОВ;КРАСИМИР БОГДАНОВ;ХРИСТИАН МИТЕВ;БОРИС ЯЧЕВ;ВАЛЕНТИН КАСАБОВ;ЮЛИАН АНГЕЛОВ;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници 002-01-58 29/10/2020 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност 002-01-57 27/10/2020 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции 002-01-56 26/10/2020 Министерски съвет
Законопроект за допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност 002-01-55 26/10/2020 Министерски съвет