Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Форма за търсене
39 Народно събрание
40 Народно събрание
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
44 Народно събрание
От До
Ключова дума Сесия
Сигнатура Вносител
Министерски съвет
Комисия
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на законопроектите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите законопроектите за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, напишете "наказател"
  • Търсене на внесени законопроекти за дадена сесия - за да видите постъпилите законопроекти за даден период, изберете съответната сесия
  • Търсене по вносител - напишете "Министерски съвет", "н.п." абревиатура на "народни представители" или напишете името на съответния народен представител
  • Разпределение на законопроектите по водеща комисия - извеждане на всички законопроекти, по които дадена комисия е водеща
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички внесени законопроекти - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни законопроекти
Законопроект Сигнатура Дата Вносител
Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги, засилващи устойчивостта към рискове от бедствия, между Министерството на вътрешните работи на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано в София на 6 декември 2019 г. 002-02-1 24/01/2020 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията 054-01-6 23/01/2020 СПАС ПАНЧЕВ;
Законопроект за допълнение на Кодекса на труда 054-01-5 23/01/2020 АЛЕКСАНДЪР СИДИ;ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ;АЛЕКСАНДЪР САБАНОВ;
Законопроект за изменение на Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права 002-01-7 20/01/2020 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност 002-01-6 20/01/2020 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта 054-01-4 16/01/2020 ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ;ХРИСТИАН МИТЕВ;ПЕТЪР ПЕТРОВ;РОСЕН ИВАНОВ;БОРИС ЯЧЕВ;СЛАВЧО АТАНАСОВ;ЙОРДАН АПОСТОЛОВ;
Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс 054-01-3 15/01/2020 КРУМ ЗАРКОВ;ТОДОР БАЙЧЕВ;ФИЛИП ПОПОВ;ДИМИТЪР СТОЯНОВ;СМИЛЯНА НИТОВА-КРЪСТЕВА;НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика 054-01-2 14/01/2020 АЛЕКСАНДЪР СИДИ;КАЛИН ПОПОВСКИ;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Националната служба за охрана 054-01-1 13/01/2020 МУСТАФА КАРАДАЙЪ;ДЕЛЯН ПЕЕВСКИ;ЙОРДАН ЦОНЕВ;ХАМИД ХАМИД;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина 002-01-5 09/01/2020 Министерски съвет