Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Форма за търсене
39 Народно събрание
40 Народно събрание
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
44 Народно събрание
От До
Ключова дума Сесия
Сигнатура Вносител
Министерски съвет
Комисия
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на законопроектите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите законопроектите за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, напишете "наказател"
  • Търсене на внесени законопроекти за дадена сесия - за да видите постъпилите законопроекти за даден период, изберете съответната сесия
  • Търсене по вносител - напишете "Министерски съвет", "н.п." абревиатура на "народни представители" или напишете името на съответния народен представител
  • Разпределение на законопроектите по водеща комисия - извеждане на всички законопроекти, по които дадена комисия е водеща
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички внесени законопроекти - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни законопроекти
Законопроект Сигнатура Дата Вносител
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит 902-01-68 10/12/2019 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите 902-01-67 10/12/2019 Министерски съвет
Законопроект за допълнение на Наказателния кодекс 954-01-86 10/12/2019 КРАСИМИР ЦИПОВ;АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ;АННА АЛЕКСАНДРОВА;ХРИСТО ГАДЖЕВ;АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ;ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА;СТАНИСЛАВ ИВАНОВ;
Законопроект за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс 902-01-66 09/12/2019 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход 902-01-65 06/12/2019 Министерски съвет
Законопроект за ратифициране на международен договор (LOA) BU-B-UCB, "Материали, доставка на оборудване, софтуерни актуализации, услуги и обучение за поддръжка на Комплектомобилна производствена линия за метални конструкции (Material, Supply Equipment, Software Updates, Services and Training to support the Ultimate Building Machine)" 902-02-31 06/12/2019 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията 954-01-85 05/12/2019 АНТОН КУТЕВ;КРУМ ЗАРКОВ;НОНА ЙОТОВА;МИЛКО НЕДЯЛКОВ;ЧАВДАР ВЕЛИНОВ;ИВАН ЧЕНЧЕВ;АНАСТАС ПОПДИМИТРОВ;ГЕОРГИ ГЬОКОВ;
Законопроект за изменение на Закона за социалните услуги 954-01-84 04/12/2019 ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ;ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ;ЙОРДАН ЙОРДАНОВ;МИЛЕН МИХОВ;БОРИС БОРИСОВ;БОРИС ЯЧЕВ;РОСЕН ИВАНОВ;МАРИЯ ЦВЕТКОВА;АЛЕКСАНДЪР САБАНОВ;КАЛИН ПОПОВСКИ;ПЕТЪР ПЕТРОВ;СТОЯН БОЖИНОВ;ХРИСТИАН МИТЕВ;АЛЕКСАНДЪР СИДИ;ВАЛЕНТИН КАСАБОВ;КРАСИМИР БОГДАНОВ;ГЕОРГИ КОЛЕВ;
Законопроект за изменение и допълнение на Валутния закон 902-01-64 02/12/2019 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа 902-01-63 29/11/2019 Министерски съвет