Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
МАРТИН СТЕФАНОВ ОБРЕШКОВ
МАРТИН СТЕФАНОВ ОБРЕШКОВ
  • Дата на раждане : 03/09/1979 Русе, България
  • Професия: архитект;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 18-РАЗГРАД;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: martin.obreshkov@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 12/11/2019 - до момента
Комисия по енергетика
член 01/10/2020 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС