Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ЕЛЕНА СТЕФАНОВА ПЕШЕВА
ЕЛЕНА СТЕФАНОВА ПЕШЕВА
  • Дата на раждане : 03/06/1986 Пловдив, България
  • Професия: мениджър;
  • Езици: английски;немски;
  • Избран(а) с политическа сила: ВОЛЯ 4.26%;
  • Изборен район: 16-ПЛОВДИВ ГРАД;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: elena.pesheva@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 05/04/2018 - до момента
Комисия по образованието и науката
член 25/04/2018 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
27/04/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно приложението на Закона за защита от домашното насилие.
Писмен отговор на 27/04/2018.
08/06/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно възрастовата структура на преподавателите в държавните училища.
Писмен отговор на 08/06/2018.
08/06/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно замърсяване на околната среда, вследствие на дейността на кариера в с. Белащица.
Писмен отговор на 08/06/2018.
29/06/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно промени в бюджетното финансиране на висшите училища, вследствие на по-малкия брой приети студенти.
Писмен отговор на 29/06/2018.
27/07/2018
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно мониторинг и контрол на плана за рекултивация, вследствие на дейността в с. Белащица.
Отговорено в зала на 27/07/2018.
21/09/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно замърсяване на околната среда, вследствие на дейността на кариера в с. Белащица.
Писмен отговор на 21/09/2018.
26/10/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно нередности в учебник за 9 клас, които противоречат на Конституцията на Република България.
Отговорено в зала на 26/10/2018.
09/11/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно несъответствия в Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи с други ресорни институции.
Писмен отговор на 09/11/2018.
08/03/2019
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно мерки на министерството да пресече нахлуването на "джендър идеологията" в българските училища.
Отговорено в зала на 08/03/2019.
29/03/2019
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно агресията в училищата.
Писмен отговор на 29/03/2019.
12/04/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно мерки за запазване терен на парк като зелена площ в гр. Пловдив.
Писмен отговор на 12/04/2019.
10/05/2019
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно мерки спрямо създаване на срок за изпълнение на рекултивационен план на кариери "Родопи - Север" и "Родопи - Юг".
Писмен отговор на 10/05/2019.
06/12/2019
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно прекратяване на процедурата по подновяване на концесионен договор на територията на с. Белащица на инвеститор "ХОЛСИМ КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ ПЛОВДИВ" с нови 15 години.
Отговорено в зала на 06/12/2019.
19/12/2019
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно разходвани средства от бюджета на Министерство на образованието и науката за написване и отпечатване на учебници.
Писмен отговор на 19/12/2019.
20/12/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно прекратяване на процедурата по подновяване на концесионен договор на територията на с. Белащица на инвеститор "Холсим Кариерни материали Пловдив" АД с нови 15 години.
Отговорено в зала на 20/12/2019.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС