Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ
ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ
  • Дата на раждане : 22/05/1965 Поморие, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: немски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 2-БУРГАС;
  • Участие в предишно НС: 41 НС; 42 НС; 43 НС;
  • E-mail: ivan.valkov@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 13/10/2017 - до момента
Парламентарна група на ПП ГЕРБ
член 13/10/2017 - до момента
Група за приятелство България - Швеция
зам.-председател 09/02/2018 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
24/11/2017
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно събиране на такса шум от летищата за обществено ползване.
Писмен отговор на 24/11/2017.
16/02/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно състоянието на атмосферния въздух на територията на общ. Бургас.
Отговорено в зала на 16/02/2018.
23/02/2018
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно плажовете по Черноморското крайбрежие.
Писмен отговор на 23/02/2018.
23/03/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на път II-99, отсечката между Царево и Малко Търново.
Отговорено в зала на 23/03/2018.
23/03/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно етапа на изпълнение на обхода на гр. Поморие.
Отговорено в зала на 23/03/2018.
27/04/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно предприемане на мерки за обезопасяване на кръстовището от път ІІ-99 към входа на с. Атия, община Созопол, област Бургас.
Писмен отговор на 27/04/2018.
27/04/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно необходимост от ремонт на обходния път на гр. Камено.
Писмен отговор на 27/04/2018.
27/04/2018
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно информационни платформи за осведомяване на граждани, разработени от Министерството на туризма.
Писмен отговор на 27/04/2018.
18/05/2018
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно действия за осигуряване на достъп на хора в инвалидни колички до морския бряг и води.
Отговорено в зала на 18/05/2018.
18/05/2018
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно подготовката и изпълнението на проекти по Приоритетна ос 4 "Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта"от Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г..
Писмен отговор на 18/05/2018.
13/07/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно възникване на огнище на чума по дребните преживни животни в с. Кости, общ. Царево и последващи мерки.
Отговорено в зала на 13/07/2018.
05/09/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно отношение към българска гражданка и начин на работа на органите на МВР в гр. Трявна и гр. Габрово.
Писмен отговор на 05/09/2018.
22/03/2019
Въпрос към Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно събиране на такса шум (екологична) от летищата за обществено ползване.
Отговорено в зала на 22/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно осигуряване на обществения ред и сигурност в страната при провеждане на спортни мероприятия.
Отговорено в зала на 01/03/2019.
05/09/2019
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно готовността на туристическия бранш да отговори на изискванията за защита на личните данни.
Писмен отговор на 05/09/2019.
07/02/2020
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно обекти (със сключени договори) в областта на геозащитната дейност, както следва: "Укрепване свлачището в кв. Сарафово, общ. Бургас, етап ІІІ.2"; "Брегоукрепване в района на крайбрежна плажна ивица на гр. Ахтопол", общ. Царево; "гр. Царево - укрепване на свлачище северен бряг".
Отговорено в зала на 07/02/2020.
07/05/2020
Въпрос към Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно концесията на "Летище София".
Писмен отговор на 07/05/2020.
05/05/2020
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно икономически мерки на Министерството на младежта и спорта за намаляване на ефекта от пандемията на COVID 19.
Писмен отговор на 05/05/2020.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС