Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА
ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА
  • Дата на раждане : 14/05/1974 Карлово, България
  • Професия: преподавател;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 17-ПЛОВДИВ ОБЛАСТ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: veska.nencheva@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по образованието и науката
член 10/05/2017 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
23/06/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно Наредбата за приобщаващото образование (обн. - ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г.).
Отговорено в зала на 23/06/2017.
21/07/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно информация за нередности в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи в гр.Карлово.
Отговорено в зала на 21/07/2017.
28/07/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно условията и реда за допълнително финансиране на средищните детски градини и училища.
Отговорено в зала на 28/07/2017.
06/10/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно опазване на боровата гора на град Карлово.
Отговорено в зала на 06/10/2017.
24/11/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно резултати на Министерството на регионалното развитие и благоустройството "за постигане на цялостно и трайно възстановяване" на пътния участък на територията на общ. Лъки.
Писмен отговор на 24/11/2017.
08/12/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно процедура за условията и реда за оценяване и одобряване на познавателните книжки, учебници и учебни комплекти.
Отговорено в зала на 08/12/2017.
23/02/2018
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно читалищната дейност в с. Каравелово, община Карлово.
Отговорено в зала на 23/02/2018.
09/03/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно системно унищожаване на ниви и селскостопанска продукция от пасищни животни.
Отговорено в зала на 09/03/2018.
08/06/2018
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно гроба на Св. Константин-Кирил Философ, базиликата "Сан Клементе", Рим.
Отговорено в зала на 08/06/2018.
20/04/2018
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно възстановяване на покривите на киносалона, на караулното помещение и на два склада във военно формирование 22680 - гр. Карлово.
Отговорено в зала на 20/04/2018.
18/05/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно проектите за учебни програми по български език и литература за ХІ и ХІІ клас.
Писмен отговор на 18/05/2018.
01/06/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно проблемите и мерките за подкрепа на розопроизводството, с оглед защита на държавата и недопускане на нерентабилни изкупни цени на розовия цвят.
Отговорено в зала на 01/06/2018.
08/06/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно предоговаряне на обвързана подкрепа и включването на сектор Розопроизводство.
Писмен отговор на 08/06/2018.
29/06/2018
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно финансовото състояние на "Вазовски Машиностроителни заводи" АД - гр. Сопот и обезпечеността с договори за реализация на произвежданата в дружеството специална продукция.
Отговорено в зала на 29/06/2018.
05/09/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно ролята и дейността на обществените съвети към училищата и детските градини.
Отговорено в зала на 05/09/2018.
27/07/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно обслужване на пациенти, нуждаещи се от АГ помощ в Карлово и областта.
Писмен отговор на 27/07/2018.
23/11/2018
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно ситуацията на пазара на розово масло в страната.
Писмен отговор на 23/11/2018.
07/12/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно проблем на некачествено извършените строително-монтажни работи при изпълнение на обект-саниране по проект "Енергийно обновяване на българските домове" на жилищна сграда, находяща се на гр. Карлово, ул. "Стряма" № 24.
Писмен отговор на 07/12/2018.
01/02/2019
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно броя на пътнотранспортните произшествия на републикански път І-6, на територията на с. Кърнаре, общ. Карлово.
Писмен отговор на 01/02/2019.
01/02/2019
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно броя на пътнотранспортните произшествия на общински път PDV 1360, участък с. Войнягово - с. Климент.
Писмен отговор на 01/02/2019.
15/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно осигуряването на безопасността на движението по републикански път І-6 на територията на с. Кърнаре, общ. Карлово.
Отговорено в зала на 15/02/2019.
28/06/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно здравните изисквания към устройството на обществените перални.
Писмен отговор на 28/06/2019.
31/07/2019
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно полицейски участък в с. Розино, общ. Карлово.
Отговорено в зала на 31/07/2019.
26/07/2019
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно одобрени училища по Национална програма "Роден език и култура зад граница".
Писмен отговор на 26/07/2019.
13/09/2019
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно подпомагане на розопроизводителите.
Писмен отговор на 13/09/2019.
15/11/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Киро Попов" - Карлово.
Отговорено в зала на 15/11/2019.
13/12/2019
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно финансовите проблеми в СУ "Хр. Проданов", гр. Карлово.
Писмен отговор на 13/12/2019.
14/02/2020
Въпрос към Емил Димитров, Министър на околната среда и водите относно Национален парк "Централен Балкан".
Отговорено в зала на 14/02/2020.
30/03/2020
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование".
Писмен отговор на 30/03/2020.
27/03/2020
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно прилагане на изискванията на Закона за маслодайната роза.
Писмен отговор на 27/03/2020.
27/03/2020
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно планираните военни учения на територията на страната.
Писмен отговор на 27/03/2020.
01/04/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Киро Попов" - гр. Карлово предвид особения й статут на единствена общинска болница в обл. Пловдив за прием на лица със симптоми на коронавирус.
Писмен отговор на 01/04/2020.
02/04/2020
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно Наредба № 9 от 2016 г..
Писмен отговор на 02/04/2020.
02/04/2020
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно организацията на работния процес в детските градини.
Писмен отговор на 02/04/2020.
10/04/2020
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно разработване и създаване на единна платформа за дистанционно обучение за системата на предучилищното и училищното образование.
Писмен отговор на 10/04/2020.
10/04/2020
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно мерки и начин на компенсиране на положения извънреден труд от учителите във връзка с въведеното в страната извънредно положение.
Писмен отговор на 10/04/2020.
10/04/2020
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно съдействието, което МОН оказва за набавяне на технически устройства и интернет за учителите и учениците за осигуряване продължаването на образователния процес.
Писмен отговор на 10/04/2020.
13/04/2020
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно проблеми на розопроизводителите в условията на извънредното положение в страната.
Писмен отговор на 13/04/2020.
13/04/2020
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно сроковете за земеделските производители за подпомагане по линия на директните плащания в контекста на извънредното положение в страната.
Писмен отговор на 13/04/2020.
28/04/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно заплащането в Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Киро Попов" - Карлово, в условията на извънредното положение в страната.
Писмен отговор на 28/04/2020.
24/04/2020
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно функционирането на "е-консулски услуги" на МВнР.
Писмен отговор на 24/04/2020.
22/04/2020
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно "ВМЗ" ЕАД - Сопот.
Писмен отговор на 22/04/2020.
22/04/2020
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно организацията на работния процес за непедагогическите кадри, обслужващия и помощния персонал в детските градини.
Писмен отговор на 22/04/2020.
11/05/2020
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно приключване на учебната 2019/2020 година.
Писмен отговор на 11/05/2020.
18/06/2020
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно финансовата подкрепа и защита на малките и средни розопроизводители, в контекста на кризата, свързана с пандемията на Covid-19.
Отговорено в зала на 18/06/2020.
03/07/2020
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно неизплащане на договорените с колективните трудови договори допълнителни плащания на учители.
Отговорено в зала на 03/07/2020.
26/06/2020
Въпрос към Емил Димитров, Министър на околната среда и водите относно становище на Министерство на околната среда и водите по издадено от Министерство на енергетиката Разрешение № 524 от 13 декември 2019 г. на "ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ" ЕАД (дъщерно дружество на международната минна компания със седалище в Канада - "Дънди Прешъс Металс" Инк.) за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Свети Никола", разположена на територията на две области (Стара Загора и Пловдив) и на пет общини (Стара Загора, Казанлък, Павел баня, Братя Даскалови и Брезово).
Писмен отговор на 26/06/2020.
03/07/2020
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно издадено Разрешение № 524 от 13 декември 2019 г. на "ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ" ЕАД (дъщерно дружество на международната минна компания със седалище в Канада - "Дънди Прешъс Металс" Инк.) за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Свети Никола", разположена на територията на две области (Стара Загора и Пловдив) и на пет общини (Стара Загора, Казанлък, Павел баня, Братя Даскалови и Брезово) и сериозното обществено недоволство от това.
Отговорено в зала на 03/07/2020.
02/10/2020
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно мерките и решенията, които предприема МОН, за да не останат ученици и деца извън системата на образованието, при евентуално въвеждане на дистанционно обучение в контекста на COVID-19.
Писмен отговор на 02/10/2020.
30/10/2020
Въпрос към Емил Димитров, Министър на околната среда и водите относно Закона за опазване на околната среда (обн., ДВ, бр. 98 от 2018), ПЗР, § 41, ал. 7.
Писмен отговор на 30/10/2020.
Предложения към законопроекти за второ четене
08/11/2018
09/11/2018
31/05/2019
15/10/2020
ЗИД на Кодекса на труда
Входящ номер: 054-04-201
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС