Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ
ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ
  • Дата на раждане : 24/10/1965 София, България
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 10-КЮСТЕНДИЛ;
  • Участие в предишно НС: 42 НС; 43 НС;
  • E-mail: valeri.jablyanov@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - 19/04/2017
44-то Народно събрание
зам.-председател на НС 19/04/2017 - 21/02/2018
44-то Народно събрание
член 21/02/2018 - до момента
Нечленуващи в ПГ
член 30/09/2020 - до момента
Комисия по правни въпроси
член 10/05/2017 - 10/07/2019
Комисия по външна политика
член 10/05/2017 - 13/12/2018
Комисия по външна политика
зам.-председател 13/12/2018 - 30/09/2020
Комисия по външна политика
член 30/09/2020 - 01/10/2020
Група за приятелство България - Виетнам
председател 23/06/2017 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
02/03/2018
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно позиция на България по провежданата от турски въоръжени сили операция на сирийска територия в района на гр. Африн.
Отговорено в зала на 02/03/2018.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно изразходвани средства по Споразумения за предоставяне на консултантски услуги с Европейската централна банка и Световната банка за възстановяване и развитие.
Писмен отговор на 01/03/2019.
12/06/2020
Въпрос към Емил Димитров, Министър на околната среда и водите относно повторно публикуване на Проект на Правилник за изменение на Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите.
Отговорено в зала на 12/06/2020.
16/10/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на финансите относно здравно неосигурени лица.
Писмен отговор на 16/10/2020.
09/10/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на финансите относно допълнителни трансфери по бюджета на общини посредством Постановления на Министерски съвет.
Писмен отговор на 09/10/2020.
23/10/2020
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно предприети мерки срещу проникването и организация на дейността за защита от поражения, нанасяни от "Дъбова коритуха".
Отговорено в зала на 23/10/2020.
30/10/2020
Въпрос към Христо Терзийски, Министър на вътрешните работи относно предприетите действия за удовлетворяване исканията на служители от системата на МВР, участвали в системата от мерки за защита на населението от разпространение на COVID-19.
Отговорено в зала на 30/10/2020.
Предложения към законопроекти за второ четене
14/10/2020
ЗИД на Кодекса на труда
Входящ номер: 054-04-193
16/10/2020
ЗИД на Кодекса на труда
Входящ номер: 054-04-204
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС